Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bostad först – vägen till ett eget hem

30 juni 2023 Hemlösheten ökar i Sverige och enligt en kartläggning från Socialstyrelsen lever drygt 33 000 personer i Sverige utan bostad. Mörkertalet beräknas dessutom vara stort. Modellen Bostad först anses vara en viktig del i arbetet mot hemlöshet. Sedan drygt två år tillbaka upplåter HSB Skåne en hyresrätt enligt modellen.
Tandborste som sköljs under rinnande vatten En så enkel sak som att veta att tandborsten står kvar i badrummet på morgonen är en stor trygghet. För de flesta är det en självklarhet, men inte för någon som levt i hemlöshet.

Det var under hösten 2020 som HSB Skåne blev kontaktade med en vädjan om att upplåta en lägenhet till en person genom Bostad först. Genom detta blev HSB Skåne först ut inom HSB att erbjuda en lägenhet enligt den modellen.
– Att ha tak över huvudet och ett eget hem är en grundläggande trygghet. Hemlöshet drabbar många fler än vad man kan tro och vi måste alla ta det ansvar som krävs för att hjälpa de som hamnar i denna extremt utsatta situation. När frågan om att upplåta en lägenhet enligt Bostad först kom, kändes det som rätt väg att gå i det sociala ansvarstagande som vi på HSB Skåne står för. Bostad först bygger på år av forskning och bevis på att detta verkligen hjälper, säger Ann Irebo, vd för HSB Skåne.

Det har nu gått drygt två och ett halvt år sedan personen flyttade in i sin lägenhet och därmed kunnat lämna ett tufft liv med bland annat tungt missbruk bakom sig. Under hela tiden har personen haft stöd av Bostad först-teamet och HSB Skånes bosociala avdelning har följt ärendet på håll.
– Det är kanske lätt att tro att det blir många störningsärenden och problem med bland annat betalning av hyran, men så är ofta inte fallet. I vår lägenhet kan vi se en riktig solskenshistoria där en person som levt i extrem utsatthet har fått möjlighet till ett bättre liv. I detta fall blev det extra bra eftersom personen fick lägenhet i ett område där anhöriga, som hen börjat återfå kontakt med, bor. Därmed har de kunnat bidra till ett socialt sammanhang som är annat än det som personen kom från, säger Jennifer Reed, bosocial samordnare på HSB Skåne. 

Dagens arbete med hemlöshet bygger ofta på en så kallad boendetrappa. I korthet innebär det att den hemlösa får kvalificera sig till ett eget boende genom boendehierarkin från natthärbärge och olika korttidsboenden för att till slut sträva efter ett eget förstahandskontrakt. Sveriges Stadsmissioners förslag till en nationell strategi vilar istället på sex byggstenar med konkreta tillhörande åtgärder. I strategin anses metoden och arbetssättet Bostad först vara en nödvändig utgångspunkt.

"Hemlöshet drabbar många fler än vad man kan tro och vi måste alla ta det ansvar som krävs för att hjälpa de som hamnar i denna extremt utsatta situation."

Vad innebär Bostad först?

Forskare vid Socialhögskolan vid Lunds universitet driver och utbildar i arbetssättet Bostad
först, en modell och ett arbetssätt som ursprungligen kommer från USA. Den innebär att
personer i hemlöshet får ett eget boende utan krav på nykterhet eller drogfrihet i första
steget. Först därefter får personen ett brett och individuellt anpassat rehabiliteringsstöd av
till exempel en coach, myndigheter och socialtjänst.