Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nya regler för utdelning av post

Den 1 april 2023 började nya regler för postutdelning att gälla, något som riskerar att försämra servicenivån. Linn Matic, samhällspolitisk chef, HSB Riksförbund beskriver de nya reglerna.
Kvinna stoppar brev in i brevinkast

Enligt Post- och telestyrelsen (PTS) är syftet med de nya reglerna att säkerställa en brev- och paketutdelning anpassad till användarnas behov. Samt att Postnord, som tillhandahåller posttjänsten, behöver anpassa och effektivisera sin verksamhet efter ett digitaliserat samhälle.

De nya reglerna innebär att posten som huvudregel ska delas ut i ordinarie brevlåda, fastighetsbox eller brevinkast. Det innebär också att Postnord kan anvisa en ny plats för utdelning av post. En sådan plats kan vara upp till 200 meter från bostaden, och kräver först att ett samråd har genomförts.

– Eftersom de allra flesta idag har under 200 meter till brevinkastet eller postboxen så öppnar de nya reglerna för en försämrad service för postmottagarna. HSB var därför, tillsammans med övriga bostadsorganisationer, kritiska till förslaget när vi fick möjlighet att lämna synpunkter, säger Linn Matic, samhällspolitisk chef, HSB Riksförbund.

Samförstånd behövs

PTS har dock gjort en förändring i förslaget efter att det var ute på remiss, vilken innebär att en anvisning till en ny plats för postanordning endast får ske om tillhandahållaren Postnord, fastighetsägaren och andra med befogat intresse nått samförstånd i frågan. Detta ska ske efter ett samråd, dit även postmottagarna ska bjudas in. Postmottagarnas godkännande behövs dock inte för en flytt till en ny plats.

Postnord beslutar om fordon och färdväg

De nya reglerna innebär också att det är Postnord som beslutar om fordon och färdväg för brevbäraren. Om det finns ett varaktigt hinder som Postnord inte rår över i form av exempelvis framkomlighet för det valda fordonet längs brevbärarens färdväg, har de möjlighet att besluta att posten ska lämnas på ett expeditionsställe. Ett sådant expeditionsställe kan ligga mer än 200 meter från bostaden.

– Det är oroande. Eftersom Postnord beslutar om fordon och färdväg finns en risk att fastighetsägare (för att undvika att postutdelningen flyttas till expeditionsstället) kan komma att tvingas flytta postanordningen och samtidigt stå för kostnaden för detta. Vi hoppas att det inte blir en konsekvens av de nya reglerna, avslutar Linn Matic.


Läs mer:
Se PTS föreskrifter som började gälla den 1 april 2023.