Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Felaktiga inkassokrav från Alektum

28 februari 2023 Fr.o.m. den första februari har Alektum tagit över HSB Stockholms påminnelsehantering. Tyvärr har det i samband med den nya hanteringen skett ett systemfel i överföringen, vilket medfört att inkassokrav felaktigt skickats ut till vissa boende i våra hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar.

Det gäller främst boende som betalat den ursprungliga månadsavin något efter förfallodatum, men trots detta fått ett inkassokrav. Vi utreder naturligtvis detta tillsammans med Alektum, men det kan just nu innebära ett högre tryck och längre svarstider på vår kundservice. Alektum kommer att göra ett utskick till de drabbade, och vid fortsatta frågor kan du vända dig direkt till Alektum. Vi ber om ursäkt för det inträffade och tackar för visad förståelse!