Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Elstödet – det här gäller för bostadsrättsföreningar

30 mars 2023 Många bostadsrättsföreningar har just nu frågor om elprisstöd. Det är flera elstöd som är beslutade, men bara ett som berör bostadsrättsföreningar och då bara för elprisområdena tre och fyra i södra Sverige.
Elmaster i solnedgång

Klicka här för att visa en karta över elområden i Sverige.

Bostadsrättsföreningar har enligt regeringens förslag rätt till elprisstöd för perioden 1 oktober 2021 till och med 30 september 2022.

Övriga elprisstöd som riktas till hushåll (även de som har eget elnätsavtal i bostadsrättslägenhet) och har fått eller får sitt stöd utbetalat av Försäkringskassan, berörs inte i denna artikel.  

Vem får ta del av stödet? 

Det är den elanvändare som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som kommer att få ta del av stödet. I bostadsrättsföreningar som har ett gemensamt elavtal eller individuell mätning av el med föreningen som elanvändare, är det bostadsrättsföreningen som får ta del av stödet. Det blir då styrelsens uppgift att besluta om hur stödet ska fördelas.  

– Det är administrativt krångligt och kan kosta en del för bostadsrättsföreningar att räkna ut vad varje lägenhetsinnehavare har förbrukat och skicka exakt stöd vidare. HSB rekommenderar därför bostadsrättsföreningar att antingen låta pengarna vara kvar i föreningen eller att hitta ett enklare sätt att kompensera lägenhetsinnehavare med IMD. Detta, för att inte en alltför stor andel av stödet ska gå till administration, säger Niklas Widebeck, medlemsexpert HSB Riksförbund. 

Viktigt att diskutera frågan i styrelsen 

– Prata med er fastighetsförvaltare och diskutera i styrelsen hur ni ser på frågan eftersom varje styrelse självständigt beslutar om det, fortsätter Niklas Widebeck. 

Redan idag går det att räkna ut hur stort stödet kan tänkas bli genom att multiplicera bostadsrättsföreningens förbrukning för perioden med antingen 50 öre (elprisområde 3) eller 79 öre (elprisområde 4). 

Så ansöker föreningen om stödet 

Skatteverket har regeringens uppdrag att sköta administrationen kring elstödet. För att ta del av elstödet behöver bostadsrättsföreningen eller samfälligheten ansöka om stödet hos Skatteverket 

ansökningsperioden pågår nu och fram till 25 september 2023.  

Pengarna kommer att betalas ut via organisationens skattekonto. När utbetalning ska ske är inte bestämt ännu. 

Information om elstödet uppdateras löpande på Skatteverkets webbplats.  

Frågan om elstöd – det här gör HSB

HSB driver frågan om elprisstöd till bostadsrättsföreningar och publicerade den 17 februari en debattartikel underskriven av bland annat HSBs förbundsordförande Johan Nyhus.