Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Rent och tryggt enligt HSB Malmös hyresgäster

10 oktober 2023 Tryggare och snyggare i och runt bostaden, det är den sammantagna upplevelsen av de som har svarat på HSB Malmös hyresgästundersökning 2023.

Under senvåren utförde AktivBo, på uppdrag av HSB Malmö, en undersökning i hälften av hyresbeståndet. Enkäten skickas ut till hälften av HSB Malmös fastighetsbestånd, så varje fastighet får i regel enkäten vartannat år. Hela 62 procent tog sig tid att svara på undersökningen, som består av cirka 80 frågor kategoriserade på olika områden.

– Det är glädjande att se att våra hyresgäster upplever sig trygga i sina hem, och även i sina närområden, säger Marcus Johansson, chef för HSB Malmös hyresfastigheter.

Av de som svarade var 79,8 procent nöjda med HSB Malmö. De områden som såg mest förbättringar var ”Trygghet”, som ökade med 2,8 procent till 82,6 procent, och ”Rent och snyggt”, som ökade med 4 procent till 75,9 procent, sedan mätningen 2020.

Sedan 2020 har HSB Malmö samarbetat med den ideella föreningen BID Malmö. Genom dem kunde HSB Malmö Trygghetscertifiera samtliga hyresfastigheter på Möllevången och Sofielund. Det innebär att fastigheterna både invändigt och utvändigt systematiskt gåtts igenom för att identifiera olika riskfaktorer för brott och otrygghet. Faktorer som belysning och fungerande lås till dörrar och grindar, till exempel.

– En lärdom vi drog av Trygghetscertifieringarna som vi har gjort i vissa fastigheter var vikten av belysning. Vi sätter numera i regel alltid in närvarostyrd belysning i gemensamma ytor. Hyresgästen ska inte behöva gå in i ett mörkt utrymme, säger Marcus Johansson.

Undersökningen hjälper till för att kunna göra prioriteringar och HSB Malmö ser att det finns förbättringar att arbeta vidare med.

– Det vi ska fokusera mer på framöver är tillgängligheten, hur kommer en hyresgäst i kontakt med oss och hur får personen svar på sina frågor, säger Marcus Johansson.

Fakta: AktivBo

Med stöd av kundundersökningar hjälper AktivBo fastighetsbolag att kontinuerligt följa upp och förbättra alla viktiga kontaktpunkter i kundresan. Med en metod specifikt framtagen för fastighetsbranschen skapas ett beslutsunderlag baserat på hyresgästernas synpunkter och önskemål. Över 450 bostads- och fastighetsbolag i totalt tio länder mäter och jämför sig kontinuerligt med stöd av AktivBo.

Fakta: HSB Malmös hyresbestånd

HSB Malmö äger och förvaltar över 2 300 hyresrätter genom det helägda dotterbolaget HSB Sundsfastigheter. Fastigheterna finns i Malmö, Trelleborg, Svedala och Vellinge. Det finns allt från sekelskiftesdrömmar i Rörsjöstaden till ett unikt och modernt boende i Turning Torso. Beståndet utökas kontinuerligt genom nyproduktion och förvärv.