Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Gemenskap och säkerhet i fokus under trygghetsvandring

20 oktober 2023 Ökad trygghet och gemenskap stod på agendan när HSB Skåne deltog i en trygghetsvandring på Ljungdala i Hässleholm. Vandringen var organiserad av det lokala Brottsförebyggande rådet (Brå).
Vandring i grönområde

Vandringen ägde rum onsdagen den 18 oktober och det var drygt 20 personer som trotsade kylan och vinden för att deltaga i vandringen. Multisportarenan utgjorde vandringens start- och avslutningspunkt och deltagarna var såväl boende i området som kommunala företrädare, polisen, och politiker från olika partier som är aktiva i Hässleholm.

Under vandringen fick deltagarna bland annat ta del av Tekniska förvaltningens uppgifter om att skolan i området har minst skadegörelse av alla i Hässleholm. Här uppmärksammades även några områden som skulle behöva förbättrad belysning för att öka säkerheten.

Men det var inte bara tekniska aspekter som kom upp till diskussion. Personer som vuxit upp i Ljungdala delade också med sig av sina perspektiv på vad som är viktigt för dem och orsaker till att vissa platser blir samlingspunkt för oönskade aktiviteter, vilka möjligheter som finns för barn och ungdomar, samt hur klotter och skadegörelse kan förebyggas. Samtalet fokuserade också på hur barn och ungdomar kan engageras och vikten av att skapa goda förebilder och behovet av att prioritera unga generationers trygghet och framtid i stadsdelen.

- Trygghetsvandringar är ett utmärkt exempel på hur samhället kan dra nytta av samarbete och dialog för att skapa en tryggare och mer inkluderande miljö för alla. Med gemensamma krafter kan vi skapa säkrare och mer trivsam plats för såväl nuvarande som kommande generationer, säger Anne Siivola, bosocial chef på HSB Skåne.

Nästa trygghetsvandring där du kan träffa vår Bosociala avdelning är torsdagen 2 november klockan 15.30. Samling sker vid aktivitetshuset på Charlottesborg och vandringen riktar sig framförallt till barn och unga på området.

Nyfiken på trygghetsvandringar?

De allra flesta kommuner genomför regelbundet trygghetsvandringar och stärker därmed kopplingen mellan invånarna och beslutsfattarna, vilket i sin tur främjar trygghet och samarbete. Vill du också ha en trygghetsvandring i ditt område? Kontakta din kommun.