Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Malmö och HSB Göteborg planerar ett samgående

15 februari 2024 Som tidigare har nämnts, i både nyhetsbrev och medlemstidningen, planerar HSB Malmö och HSB Göteborg att gå samman. Vi ställde tre snabba frågor till Kent Andersson, HSB Malmös styrelseordförande, om varför.

Varför vill ni gå samman med HSB Göteborg? kent-andersson-rund.png

För att vi ska bli effektivare och starkare tillsammans. Det här är något vi gör för att vi tror att det är bra, inte för att vi måste. De föreningar som inte tar de här stegen idag kommer antagligen hamna i ett läge senare där de måste göra något. Och det är bättre att man gör något för att man vill det, än för att man är tvungen. 

Varför går ni inte ihop med någon HSB-förening i Skåne? 

Vi är två stora organisationer i två storstäder och det kan vi dra nytta av. Det finns till exempel en större gemensam förståelse för storstadens höjda markpriser och konkurrens, än om vi skulle slås samman med en mindre HSB-förening. Men med det sagt, så är vi öppna för att samarbeta med andra HSB-föreningar, och bara framtiden kan sia om det blir fler sammanslagningar. 

Vem bestämmer om det blir en sammanslagning? 

Det slutgiltiga beslutet om en sammanslagning sker på föreningarnas respektive stämmor under 2025. Sammanslagningen planeras att vara klar den 1 januari 2026.