Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Organisk batterisatsning i HSBs levande labb

09 april 2024 Under 2024 installerar Rivus Batteries och Bengt Dahlgren Sveriges första organiska flödesbatteri i pilotskala på HSB Living Lab i Göteborg. I framtiden kan vi få se en betydande innovation inom området energilagring.
Illustration av ett organiskt flödesbatteri i fullskala

Flödesbatterier används idag som stationära energilager och är etablerade på marknaden i många delar av världen, men ännu inte i Sverige. Organiska flödesbatterier däremot är en ny typ av batteriteknik som använder organiska molekyler – uppbyggda av grundämnena kol, väte, kväve, och syre – som energibärare istället för kritiska metaller som litium och vanadin.

– Vi vill hitta lösningar för en säker och kostnadseffektiv energiförsörjning och energihantering som går i linje med Parisavtalet. Genom HSB Living Lab kan vi effektivt testa tekniken för första gången i verklig skala, säger Lisa Åkerlund, teknisk chef och projektledare på Rivus Batteries.

HSB Living Lab är ett levande labb vid Johanneberg Science Park i Göteborg som erbjuder unika möjligheter att testa ny teknik, tack vare fastighetens forskningsinfrastruktur och sensornätverk.

Första testet i pilotskala i Sverige

Tekniken bygger på vattenbaserade organiska elektrolyter tillverkade av billiga och lättillgängliga råvaror. Lösningen är inte bara kostnadseffektiv och miljövänlig - den är också brandsäker och har lång livslängd. Innovationen har redan testats i en 1 kWh-prototyp i Rivus Batteries labb med gott resultat, och en 10–20 kWh-version kommer att installeras på HSB Living Lab under 2024 för test i verklig skala.

Tillsammans med Bengt Dahlgren, som är ett av HSB Living Labs partnerföretag, kommer man att analysera och simulera olika användningsområden för flödesbatterier, samt jämföra deras klimatpåverkan med konventionella litiumjonbatterier.

Rivus Batteries arbetar för att elektrolyterna ska vara mer miljövänliga än andra alternativ och även cirka sextio procent billigare. Den totala systemkostnaden skulle därmed kunna bli ungefär trettio procent lägre.

– Energilagring för el är en viktig fråga för framtidens energisystem och något vi arbetar med i vår verksamhet. Vi är glada att få möjligheten att delta i detta projekt och bidra till utvecklingen av nya hållbara alternativ för energilagring, säger Andreas Fränne, senior konsult på Bengt Dahlgren AB.

En del av lösningen för framtidens hållbara energisystem

Flödesbatterier är en teknisk lösning som kan komplettera behovet av mer konventionella litiumjonbatterier. Med en bättre prestanda gällande lagringstid och kapacitet kan flödesbatterier öppna för nya möjligheter inom energilagring. Detta sker också i en tid med ett snabbt ökande behov av el, växande förnybar energiproduktion och en alltmer osäker elförsörjning. Det innebär att energilagring är en viktig möjliggörare i energiomställningen.

– Genom att använda lättillgängliga organiska råmaterial blir vår teknik billigare och grönare ju mer vi skalar upp. Det ger oss även möjligheten att utveckla lokala värdekedjor, säger Lisa Åkerlund på Rivus Batteries.

Rivus Batteries plan är att under slutet av 2024 även installera en större anläggning på 40-100 kWh hos ett fastighetsföretag i Göteborg för att därefter lansera sin produkt på marknaden under 2025.

Fasaden på HSB Living Lab

HSB Living Lab forskar om framtidens hållbara boende

Huset som heter HSB Living Lab är beläget vid Chalmers Campus i Göteborg. Det kan bäst beskrivas som ett livs levande laboratorium. Här bor knappt fyrtio personer i olika lägenheter samtidigt som forskning pågår. Sedan starten har mer än 150 forskningsprojekt startats här.