Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB uppfattas som mest hållbara bostadsbolaget

20 februari 2024 När konsumenterna får säga sitt i Differs årliga hållberhetsundersökning toppar HSB listan i kategorin Bostad.
Inre hamnen HSB brf Inre Hamnen i Norrköping, som har inflytt sommaren 2024.

Strategibolaget Differ har nu publicerat sin undersökning "Svenskarnas syn på varumärken och hållbarhet". Nytt för i år är att man övergått från att utse vinnare i specifika kategorier till att istället identifiera vilka varumärken som upplevs som hållbara av konsumenterna inom ett tiotal olika branscher.

I kategorin Bostad ligger HSB högst. Det följer upp förra årets förstaplacering i den då aktuella kategorin "nyproduktion av bostäder." Totalt blir det femte gången HSB hamnar högst i bostadssegmentet.

– Vi är jätteglada att vi är den bostadsaktör som konsumenter förknippar mest med hållbarhet. Det förpliktigar och vi arbetar hårt för att hela tiden bli bättre, säger Maria Qvillberg, hållbarhetsansvarig nyproduktion.

Konsumenternas uppfattning om HSB som hållbart ligger på 4,30 av 7. Snittet bland bostadsbolagen är 4,09. Av de tio undersökta branscherna ligger kategorin Bostad på en åttondeplats, och stiger tillsammans med Transport mest av alla.

Den förhållandevis låga branschplaceringen som helhet visar dock att det finns en del utmaningar att jobba med.

– Vår bransch står inför stora utmaningar och bidrar idag till stora klimatutsläpp och negativ miljöpåverkan, det är därför så viktigt att vi fortsätter att arbeta mot våra mål och konkret arbetar med vår påverkan som exempelvis minskad klimatpåverkan från byggmaterial och konstruktioner i vår nyproduktion, säger Louise Wall, hållbarhetschef på HSB Riksförbund.

Få förtur till HSBs bostäder

Börja bospara för att få förtur till våra cirka 26 000 hyresrätter och nybyggda bostadsrätter runt om i landet.