Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Här skapas kontaktytor mellan grannar

08 januari 2024 Generationsöverskridande umgänge, samverkan mellan grannar och ökad trygghet i närområdet. Det var målsättningen när HSB Skåne, tillsammans med HSB Living Lab och Generation Marianne startade projekt i Lund för snart ett år sedan.

Ofrivillig ensamhet och isolering är ett folkhälsoproblem som drabbar nästan var fjärde person i Sverige. En negativ trend som ser ut att öka framöver. Att hitta vägar till ökad social gemenskap är något som alla tjänar på och som dessutom kan bidra till ökat välmående. För HSB har gemenskap kopplat till bostaden varit en hjärtefråga sedan starten för 100 år sedan. I ett projekt som HSB Skåne, tillsammans med HSB Living Lab och Generation Marianne, startade upp för snart ett år sedan utforskas om det finns metoder för att kicka igång granngemenskap. Syftet med projektet är att skapa kontaktytor grannar emellan med målsättning att bryta ensamhet och ge förutsättningar för utökat socialt nätverk.

- Sedan uppstarten i mars förra året har flera olika intressegrupper vuxit fram. Exempelvis finns det grupper för hantverk, Canastaspel och bakning. En gång i månaden anordnas det dessutom after work för grannarna, säger Malin Bengtsson, kommunikationschef på HSB Skåne.

Genom “Goda Grannar – social hållbarhet i flerbostadshus” utforskar projektgruppen hur social gemenskap i ett bostadsområde kan komma igång och vilken stöttning som behövs för att få fart på olika sociala grupper. Projektet bedrivs i Arenastaden i Lund, där boende i hyresrätterna i Kvarteret Målet och bostadsrättsföreningen HSB brf Nätet deltar. Projektet inleddes med en enkätundersökning och efterföljande workshop och kommer att avslutas på samma sätt.

- Utan att dra några slutsatser kan vi konstatera att det finns eldsjälar i husen som sett en möjlighet att lära känna sina grannar och utöka sin umgängeskrets genom att skapa olika träffar som även lockar deltagare över generationsgränserna. När projektet inom kort ska utvärderas hoppas vi att vi kan få lärdomar som går att applicera även i andra projekt och områden. Vi hoppas så klart att grannarna som drivit dessa träffar kommer att fortsätta med det även efter att projektgruppen lämnar över, säger Malin Bengtsson.