Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Kostnadsbesparingar genom IMD och installation av solceller

25 januari 2024 Genom att utveckla och investera i fastigheten finns det kostnadsbesparingar att hämta på längre sikt. HSB Skåne arbetar aktivt med att hjälpa föreningar med just detta. Vi har under året som gått fått följa två föreningar från start till slut som till en början installerat IMD och sedan även monterat solceller för att kunna göra kostnadsbesparingar.

Bostadsrättsföreningarna Göta och Krukmakaren i Kristianstad tog båda kontakt med HSB Skåne under år 2022. De hade ett gemensamt mål, att minska sina kostnader för elen. Det första steget i deras utvecklingsplaner var intresset för IMD, det vill säga individuell mätning och debitering. Detta eftersom de ville börja med att säkra sina elpriser för framtiden.

Vad är IMD och hur skaffar vi det?

IMD står för individuell mätning och debitering. Att skaffa IMD innebär att föreningen gör en investering i att köpa in egna elmätare och byter ut nätägarens elmätare. De boende i föreningen blir då av med sina privata el- och nätavtal vilket ger en besparing gällande fasta abonnemangskostnader. En annan fördel med IMD är att alla avgifter hamnar på en och samma faktura eftersom HSB tar hand om all mätdata och lägger upp den på medlemmarnas avier. Men den största fördelen är att föreningen har möjlighet att vara med i HSB Skånes gemensamma elupphandling. HSB Skånes gemensamma elupphandling är en stor upphandling för att få säkra och lägre elpriser. Dock innebär det också att upphandlingen av el kommer ske kollektivt via föreningen. Det första steget för en förening som vill installera IMD är därför att undersöka om intresset finns även hos medlemmarna. För att kunna dra i gång processen behövs ett stämmobeslut med enkel majoritet.

I bästa fall blir HSB Skånes projektledare inkopplad redan innan stämmobeslutet för att kunna hjälpa föreningen med upphandlingen. Då kan ett startmöte bokas in med entreprenören som ska utföra installationen direkt efter att stämmobeslutet gått igenom. Annars påbörjas upphandlingen i stället efter stämman. Detta ifall styrelsen är mer osäker på stämmans utfall. Det är viktigt att fastighetsägare och byggherre tar in nödvändig dokumentation från entreprenören innan arbetet påbörjas. Det kan vara tid- och betalplan, arbetsmiljöplan, försäkringar och olika myndigheter som ska kontaktas. När installationen är klar är det bra att anlita en besiktningsman som kan godkänna arbetet och entreprenaden i sin helhet.

Från IMD till montering av solceller

Under 2023 kontaktade både HSB brf Göta och HSB brf Krukmakaren HSB Skåne. De ville utveckla sin förening ytterligare genom att investera i solceller. Det första steget är att tillsammans i föreningen komma överens om att genomföra projektet. I vissa fall kan ett stämmobeslut krävas*. Är det en fråga som innebär en väsentlig förändring, exempelvis ett stort projekt som påverkar samtliga, skulle det mycket väl kräva ett mandat, eller beslut på föreningsstämma. Utgå alltid ifrån försiktighetsprincipen och ta upp ärendet på en stämma för att låta medlemmarna kollektivt bestämma. Är ni osäkra kan ni alltid ta kontakt med HSB Skånes jurister. HSB Skånes jurister kan många gånger ge besked eller vägledning direkt via telefon. Efter beslut inom styrelsen kan projektet dra i gång.

Att montera solceller är en stor investering och det är mycket att hålla koll på.

- Vi i styrelsen skulle aldrig kunna genomföra projektet själva, därför anlitade vi Joel från HSB Skåne som projektledare. Joel har hjälpt oss att ha koll på alla delar och ta fram avtal som täcker in allt, berättar Tommy Adelsgård, ordförande i brf Krukmakaren.

När HSB Skånes projektledare Joel Andersson tar sig an uppdraget börjar han med att undersöka vilka förutsättningar föreningarna har. När det gäller HSB brf Göta och HSB brf Krukmakaren hade de olika förutsättningar gällande takutförandet. Brf Göta har tre huskroppar med stora tak riktade i söderläge, som bytts ut under 2000-talet. Detta ger väldigt goda förutsättningar för att montera solceller. Brf Krukmakaren hade däremot några aspekter att ta hänsyn till. De har inte bytt ut sina tak, som är från 1989. Lägenhetshusen är väldigt höga med ett mer komplext takutförande, vilket kräver omfattande ställningar vid montering av solcellerna. För att hålla nere på kostnaderna var det bästa alternativet för brf Krukmakaren att i stället montera solcellerna på deras förrådshus.

Efter att beslutet har tagits kring vart solcellerna ska placeras drar det riktiga arbetet i gång. Det är nu som bland annat kontakt tas med nätägaren, förfrågningsunderlag skapas och offerter samlas in.

- Förfrågningsunderlaget är väldigt viktigt i upphandlingen av solcellsanläggning. Det är här föreningen ställer krav på att anläggningen både är säker och fungerar optimalt. Jag som projektledare på HSB försöker göra anläggningen hållbar och säker över tid, berättar Joel Andersson, projektledare hos HSB Skåne.

Innan entreprenaden drar i gång är det bra att undersöka om arbetet kräver bygglov. I vissa fall gör det de, medan i andra går det bra utan. Oavsett är det viktigt att kolla upp detta och spara alla beslut. Det kan även vara bra att se till att reglera eventuella fel som kan uppkomma redan från start. I fallet med brf Göta och brf Krukmakaren uppstod fel i form av stöld av solcellspaneler och förseningar. Detta löste sig snabbt tack vare projektledarens upphandling där situationer som denna redan var reglerad.

- Kostnaden för projektledningen är småpotatis jämfört med om det skulle bli fel, säger Tommy.

HSB Skånes projektledare Joel har genomfört en gedigen upphandling vilket gjorde att föreningarna under hela processen kunde luta sig mot sitt kontrakt och förfrågningsunderlag som funnits vid inhämtade av anbud. Ett av de sista stegen i processen är desamma som i installationen av IMD, det vill säga att genomföra en besiktning. Besiktningen genomförs för att säkerställa att entreprenören levererat enligt överenskommelsen.

Projekten hos brf Göta och Krukmakaren färdigställdes under hösten 2023.

- Att installera solceller är något som ligger i tiden. Tack vare vår stora investering kommer vi långsiktigt att bidra med ett miljövänligt energialternativ och samtidigt kunna spara in på våra elkostnader, berättar Tommy.

Är din förening intresserad av att installera IMD eller montera solceller? Varmt välkommen att kontakta HSB Skånes projektledare för hjälp genom hela processen. Fyll i vårt formulär på hsb.se/skane/offert så kontaktar vi dig.

 

* Enligt 9 kap. 15 § i bostadsrättslagen: Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark ska fattas på en föreningsstämma, om inte annat har bestämts i stadgarna.

Vill du veta mer?