Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Socialministern på besök för social hållbarhet

21 februari 2024 Onsdagen 21 februari besökte socialminister Jakob Forssmed HSB Skåne. Syftet med besöket var att få veta med om det arbete som vi på HSB Skåne bedriver inom social hållbarhet.
Deltagarna som medverkade i samtalet med Socialministern Från vänster: Johan Nyhus, Ann Irebo, Per Einarsson, Monica Andersson, Ann-Charlotte Hjelm, Jakob Forssmed, Annne Siivola, Caroline Agrell, Simon Hoff.

Mötet ägde rum i HSB Skånes colivingfastighet Copartment och fokus i samtalet var de aktiviteter som vi bedriver för att motverka ensamhet och öka gemenskap inom alla åldrar. Både socialministern och hans sällskap visade stort intresse för HSB Skånes aktiviteter och bekräftade att det är just den här typen av arbete och engagemang som krävs för att förändring ska kunna ske.

- Att få besök av socialministern är lite av ett kvitto på att vi gjort rätt satsningar genom åren. Jag hoppas också att besöket resulterar i att vi ges möjlighet att få sprida våra idéer och det idoga arbetet vi gör för människan innanför tröskeln ut i det större sammanhanget, säger Ann Irebo, vd på HSB Skåne

Utöver dialog om de faktiska aktiviteterna så som barnkollo, mogenkollo, bosocialt arbete och Copartment kretsade samtalet också om hur politiken kan möjliggöra för exempelvis aktörer som HSB att fortsatta utveckla socialt hållbara lösningar kopplat till boendet.

- För oss på HSB betyder besöket av socialminister Jakob Forssmed mycket. Det är roligt att det fina arbete som HSB Skåne bedriver inom social hållbarhet uppmärksammas. Jag hoppas kunna sprida deras engagemang vidare inom HSB, men också att detta sprids ut i samhället, säger Johan Nyhus, förbundsordförande på HSB Riskförbund.