Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSBs Anders Lago om coronakrisen: ”Tillsammans är vi starka”

20 mars 2020 Coronapandemin har nått Sverige. Viruset kommer påverka oss alla under lång tid, och det finns stor risk att de ekonomiska effekterna blir kännbara. Men det viktigaste nu är att visa extra omtanke för de äldre och personer i riskgrupper. Och så länge coronapandemin pågår anpassar HSB sin verksamhet efter det.

HSB är en kooperativ folkrörelse med 650 000 medlemmar som står stadigt på de kärnvärderingar som vi sammanfattar i ETHOS. Det står för engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. I praktiken innebär det till exempel att det finns ett långsiktigt tänkande i all verksamhet inom HSB och att vår verksamhet bygger på samverkan emellan människor.

Det är lätt att formulera värderingar, men det kan vara svårare att leva efter dem. I en kris som denna prövas våra värderingar varje dag. Därför är det med stolthet som jag ser och hör om hur engagerade medlemmar runt om i Sverige hjälper och stöttar varandra. Det handlar bland annat om yngre människor som erbjuder hjälp för att handla åt äldre grannar. Eller om att ta kontakt med personer som lever ensamt. Den typen av vardagssolidaritet är ett utmärkt sätt att stödja och hjälpa varandra, och att bidra till att minska smittspridning.
 
Den närmaste tiden stundar stämmor i bostadsrättsföreningar runt om landet. Med anledning av att äldre och personer i riskgrupper nu ska begränsa nära kontakter behöver vi anpassa vår verksamhet och vårt arbetssätt efter det. Det innebär bland annat att vi uppmanar bostadsrättsföreningar att skjuta på sin stämma och lägger den senare. Det framför allt av omtanke för våra äldre medlemmar. Vi diskuterar också behovet av lagändringar med regeringen.

Inom HSB lägger vi om vårt arbetssätt och många inom HSB arbetar nu hemifrån. Personliga möten ersätts av telefon och digitala möten, så långt det är möjligt. Men HSBs verksamhet har inte stängt ner. Det går fortfarande utmärkt att kontakta HSB via mejl och telefon även om många kontor nu inte är öppet för besökare. Och förvaltningsverksamheten fortsätter men vi vidtar en rad försiktighetshetsåtgärder, som att vi nu inte tar i hand och håller avstånd till varandra vid besök. Detta för att minimera risken för smittspridning.  

Vi fortsätter också att blicka framåt, genom att planera, producera och sälja nya bostäder. Även om den pågående epidemin är allvarlig och påverkar oss alla på olika sätt, har vi många medlemmar som behöver en ny bostad. Vi kommer därför fortsätta med vår nyproduktion och även fortsätta med visningar och försäljning av nya bostäder, om än i lite andra former.

Har du frågor som rör HSBs verksamhet med anledning av coronaviruset, kontakta din HSB-förening. Det finns också en hel del information på respektive HSB-förenings regionala webbsida.  

Under HSBs snart 100-åriga historia har många kriser kommit och gått. Vi har klarat dessa och jag är helt övertygad att både HSB och hela det svenska samhället kommer klara även denna prövning. Tillsammans är vi starka.

Anders Lago
Förbundsordförande HSB