På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Goda resultat i HSB hållbarhetsredovisning 2017

18 juni 2018 HSBs hållbarhetsredovisning 2017 summerar ett år där HSB gjort stor skillnad. Antalet medlemmar samt bosparare ökade stadigt och könsfördelningen i ledningsgrupperna var mycket jämn. Hållbarhetsredovisningen är numera digital, som en del av HSBs hållbarhetsambition.

Nu är HSBs hållbarhetsredovisning klar för 2017. Uppföljningen visar bland annat att antalet medlemmar har ökat med tre procent till 624 227, medan antalet bosparare vuxit med tio procent till 129 256.  Könsfördelningen i ledningsgrupperna är tämligen jämn, med 52 procent män och 48 procent kvinnor. Läs mer om året som gått. 

Samordnande hållbarhetsaktiviteter under 2017

Hållbarhet är ett av HSBs kärnvärden. Under förra året genomfördes ett antal större hållbarhetsaktiviteter inom organisationen:

  • HSBs strategi för hållbar tillväxt integrerades i affärsstrategin (HSBs kompass) vid HSB-stämman i maj 2017, vilket innebär att förändringarna i kompassen trädde i kraft i januari 2018.
  • Fem HSB-föreningar/bolag omfattas av den nya lagstiftningen om hållbarhetsredovisning. De rapporterar enligt lagen och standarden för hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative (GRI Standards) för verksamhetsåret 2017.
  • En intressentdialog med leverantörer och partners genomfördes under våren 2017.
  • Fyra HSB-föreningar och två nationella bolag har genomfört GAP-analyser med hjälp av standarden ISO 26000.

Goda exempel på hållbar tillväxt

HSB har en gemensam strategi för hållbar tillväxt som vilar på nationella och internationella riktlinjer, rekommendationer och mål för hållbarhet. Strategin är uppdelad på de fyra fokusområdena resurseffektivitet, klimatpåverkan, hållbara tjänster och produkter, samt att HSB ska vara en aktiv aktör för ett hållbart samhälle med tonvikt på bl a mångfald och trygghet.

Ett gott exempel på hur HSB arbetar med resurseffektivitet är i Vallastaden, i Linköping. Här har tre plusenergihus färdigställts, som på årsbasis genererar mer energi än vad som förbrukas. Radhusen är byggda med passivhusteknik, som innebär att husen är välisolerade och täta. På taken finns solpaneler installerade som producerar så pass mycket energi att det täcker energianvändningen av husets el och värme.

Läs mer om goda exempel inom HSB 

Två hållbarhetsutmärkelser

HSB fick ta emot två fina hållbarhetsutmärkelser under våren, ”Sveriges grönaste varumärke inom bostadsbranschen”   och ”Mest hållbara varumärket i kategorin bostäder” 

—     Det är fantastiskt roligt att vi har fått två så fina utmärkelser för bostadsbranschen. Jag ser det som ett kvitto på att vi tänker och gör rätt i vårt hållbarhetsarbete, kommenterar Sofia Hagman, hållbarhetschef HSB Riksförbund.

Bostadsmarknaden utmaning men HSB står väl rustat

Läget på bostadsmarknaden avspeglas även i HSBs hållbarhetsredovisning. Ett stort utbud av färdigställda bostäderi kombination med hårdare kreditprövning och en prisnedgång påverkar marknadsläget negativt.

—     HSB följer självklart utvecklingen noga och jobbar aktivt för att möta situationen. Ambitionen är att vi ska fortsätta leverera bostäder, men att det under en period blir på lägre nivå än tidigare planerade volymer, kommenterar Henrik Zäther,vd HSB ProjektPartner.

Men trots de molnen på bostadsmarknaden visar hållbarhetsredovisningen 2017 att HSB står väl förberett.

—     Ja, vi har en stabil och hållbar ekonomi inom hela HSB, vilket kommer väl till pass inför den tid vi går till mötes, avrundar Niklas Widebeck, utredningschef HSB Riksförbund.

Läs mer i HSBs hållbarhetsredovisning 2017.