Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Goda resultat i HSB hållbarhetsredovisning 2017

18 juni 2018 HSBs hållbarhetsredovisning 2017 summerar ett år där HSB gjort stor skillnad. Antalet medlemmar samt bosparare ökade stadigt och könsfördelningen i ledningsgrupperna var mycket jämn. Hållbarhetsredovisningen är numera digital, som en del av HSBs hållbarhetsambition.

Nu är HSBs hållbarhetsredovisning klar för 2017. Uppföljningen visar bland annat att antalet medlemmar har ökat med tre procent till 624 227, medan antalet bosparare vuxit med tio procent till 129 256.  Könsfördelningen i ledningsgrupperna är tämligen jämn, med 52 procent män och 48 procent kvinnor. Läs mer om året som gått. 

Samordnande hållbarhetsaktiviteter under 2017

Hållbarhet är ett av HSBs kärnvärden. Under förra året genomfördes ett antal större hållbarhetsaktiviteter inom organisationen:

  • HSBs strategi för hållbar tillväxt integrerades i affärsstrategin (HSBs kompass) vid HSB-stämman i maj 2017, vilket innebär att förändringarna i kompassen trädde i kraft i januari 2018.
  • Fem HSB-föreningar/bolag omfattas av den nya lagstiftningen om hållbarhetsredovisning. De rapporterar enligt lagen och standarden för hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative (GRI Standards) för verksamhetsåret 2017.
  • En intressentdialog med leverantörer och partners genomfördes under våren 2017.
  • Fyra HSB-föreningar och två nationella bolag har genomfört GAP-analyser med hjälp av standarden ISO 26000.

Goda exempel på hållbar tillväxt

HSB har en gemensam strategi för hållbar tillväxt som vilar på nationella och internationella riktlinjer, rekommendationer och mål för hållbarhet. Strategin är uppdelad på de fyra fokusområdena resurseffektivitet, klimatpåverkan, hållbara tjänster och produkter, samt att HSB ska vara en aktiv aktör för ett hållbart samhälle med tonvikt på bl a mångfald och trygghet.

Ett gott exempel på hur HSB arbetar med resurseffektivitet är i Vallastaden, i Linköping. Här har tre plusenergihus färdigställts, som på årsbasis genererar mer energi än vad som förbrukas. Radhusen är byggda med passivhusteknik, som innebär att husen är välisolerade och täta. På taken finns solpaneler installerade som producerar så pass mycket energi att det täcker energianvändningen av husets el och värme.

Läs mer om goda exempel inom HSB 

Två hållbarhetsutmärkelser

HSB fick ta emot två fina hållbarhetsutmärkelser under våren, ”Sveriges grönaste varumärke inom bostadsbranschen”   och ”Mest hållbara varumärket i kategorin bostäder” 

—     Det är fantastiskt roligt att vi har fått två så fina utmärkelser för bostadsbranschen. Jag ser det som ett kvitto på att vi tänker och gör rätt i vårt hållbarhetsarbete, kommenterar Sofia Hagman, hållbarhetschef HSB Riksförbund.

Bostadsmarknaden utmaning men HSB står väl rustat

Läget på bostadsmarknaden avspeglas även i HSBs hållbarhetsredovisning. Ett stort utbud av färdigställda bostäderi kombination med hårdare kreditprövning och en prisnedgång påverkar marknadsläget negativt.

—     HSB följer självklart utvecklingen noga och jobbar aktivt för att möta situationen. Ambitionen är att vi ska fortsätta leverera bostäder, men att det under en period blir på lägre nivå än tidigare planerade volymer, kommenterar Henrik Zäther,vd HSB ProjektPartner.

Men trots de molnen på bostadsmarknaden visar hållbarhetsredovisningen 2017 att HSB står väl förberett.

—     Ja, vi har en stabil och hållbar ekonomi inom hela HSB, vilket kommer väl till pass inför den tid vi går till mötes, avrundar Niklas Widebeck, utredningschef HSB Riksförbund.

Läs mer i HSBs hållbarhetsredovisning 2017.