På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Engagemang bästa skyddet mot ekonomiskt brott

22 september 2020 Dom har fallit i det ovanliga målet om bostadsrättsföreningen Ida i Malmö. Både ordförande och vicevärd dömdes till fleråriga fängelsestraff för grov trolöshet mot huvudman. – Starkaste motståndskraften mot den sortens brottlighet är en aktiv förening, säger Lisa Renntun, HSB Malmö.

Trots att det har gått snart tre år sedan Ekobrottsmyndigheten fick information om brottslighet i HSB brf Ida i Malmö säger Lisa Renntun, chef för affärsområde Medlem och juridik, att hon nästan varje dag pratar om det som hände i föreningen.

– Senast nu i veckan var jag med på en stämma där ingen ville engagera sig i styrelsen och då var det till slut någon som sa ”tänk på hur det gick i Ida…” Fallet med föreningen lever som skräckexempel hos våra föreningar – men mitt i bedrövelsen finns värdefulla lärdomar att dra. Det som hände hjälper oss att belysa vikten av att man engagerar sig, säger Lisa.

– Gå på din stämma, prata med valberedningen! Det finns många fina mekanismer för att träda in och påverka, men det bygger på att de boende utnyttjar den möjligheten. Om däremot en förening består av 730 lägenheter och bara 30 personer kommer på stämman är det inte svårt för en korrupt styrelse att få igenom märkliga idéer, då faller kontrollsystemet, menar Lisa Renntun.

Det var under åren 2015 till 2017 som HSB brf Ida i Rosengård plundrades på över 200 miljoner kronor. I domen konstaterar tingsrätten att de båda dömda medverkat i riggade anbudsförfaranden och på olika sätt missbrukat sina förtroendeställningar i föreningen.

BRF_Ida_hsb_nyhet1.jpg

Det som hände i brf Ida är mycket ovanligt. Under HSBs snart HSB 100-åriga historia finns det inget som varit i närheten av det omfattande bedrägeri som brf Ida utsattes för. Anders Lago är sedan nio år förbundsordförande i HSB, och berättar att HSB vidtagit en rad åtgärder för att något liknande inte ska hända igen. Man har utökat kontrollen vid utbetalningar på uppdrag av  bostadsrättsföreningar. Man har också gått igenom och klarlagt HSB-ledamotens roll, för att det ska vara tydligt hur ledamoten ska kunna stödja styrelsen och föreningen.

– Att ha en bra styrelse är viktigt för en bostadsrättsförening. Vi ser HSB-ledamoten framför allt som ett stöd till styrelsen och har nu sett över och tydliggjort den rollen. Vi kommer att förbättra informationen och utbildningen för HSB-ledamöterna. Vi vill även lyfta valberedningen. Den har en jätteviktig roll! En bra styrelse börjar med en bra valberedning som kan vara örat mot marken, hålla koll på hur styrelsen arbetar och jobba aktivt för att få in den kompetens som eventuellt saknas i styrelsen, säger Anders Lago.

Bostadsrättskollen – en hälsocheck för brf:er

Det är en stor affär att köpa en bostadsrätt, för de flesta den största affär de gör i livet, och föreningens årsredovisning är i stort sett det enda verktyg en potentiell köpare har för att bedöma en förenings ekonomiska status. Och det är inte helt enkelt att läsa och förstå en årsredovisning. Därför har HSB tagit fram ett hjälpmedel; Bostadsrättskollen som baserat på ett antal faktorer visar nyckeltal som anger hur föreningen ”mår”: Vad har föreningen för lån? Finns det tillräckligt med avsatta medel för att kunna följa underhållsplanen? Verktyget ska vara klart för användning under 2021.

HSB har också uppvaktat regeringen, för att diskutera hur skyddet för en bostadsrättsförening kan bli bättre. Regeringen förbereder nu flera lagändringar med anledning av brf Ida. En sådan är det som fått namnet Lex Ida, att ett mindre antal medlemmar via Bolagsverket ska kunna tvinga fram en granskning av sin förening. Och brf Ida, hur går det for dem idag?

– Bra, trots allt! Föreningen har efter ett par turbulenta år börjar titta framåt med många nysatsningar, nu senast muralmålningar på olika delar av fasaden för att skapa en stimulerande boendemiljö. Föreningen driver en rad rättsprocesser med anledning av det som hände 2017, men har trots det haft stor energi att skapa en miljö för sina medlemmar som andas nytänkande och hoppfullhet. Den nya styrelsen har gjort ett enormt arbete, säger Lisa Renntun.

Undvik att det händer er förening

Frågor till Stefan Lundberg, chefsåklagare/strategisk samordnare för brottsförebyggande frågor på Ekobrottsmyndigheten.

Vari ligger det största hotet mot en brf?
— Det finns en risk både för brott i, och mot, en förening och det gäller att jobba mot båda aspekterna.

Går det att gardera sig för all typ av ekobrottslighet i en brf?
— Nej, men det går att riskminimera. Man måste jobba preventivt på olika sätt, exempelvis ha tydliga rutiner för attestering, som att fakturor över ett visst belopp ska attesteras av två styrelseledamöter för att försvåra eventuella insiderbrott. Man måste också som ledamot reservera sig om man inte håller med om ett beslut.

Hur kan man göra för att upptäcka ekobrott?
— Genom att ha tydliga attestrutiner, internkontroll, ett säkerhetstänkande och en duktig revisor. Man ska komma ihåg att en brf-styrelse inte är bussiga klubben. Det ska vara högt till tak men också nära till dörren om någon inte sköter sitt uppdrag.

Vad gör man om man misstänker ekobrott och vart vänder man sig?
— Det naturliga är att ta upp det med styrelsen för att styrelsen därefter ska kunna göra en polisanmälan. Om det däremot är styrelsen själva man misstänker, är det bättre att göra en polisanmälan utan att informera styrelsen, och göra det utan dröjsmål.

Detta har hänt:

2017 uppdagades att ordförande och vicevärd i HSB brf Ida i Malmö, i maskopi med en entreprenör, fört övriga styrelseledamöter och föreningens medlemmar bakom ljuset. Genom riggade upphandlingar framstod de nu dömda ledamöternas utvalda entreprenör som billigast och man betalade fakturor i förväg för jobb som inte utfördes, eller som bara utfördes till en liten del.

Föreningen är stor, husen byggdes på sent 1960-tal och det finns ett tydligt renoveringsbehov; att det rörde sig om summor på hundratals miljoner var alltså i sig inte uppseendeväckande. Det satt en HSB-ledamot i styrelsen, som reserverade sig för de centrala besluten. Därmed friades HSB-ledamoten från brottsmisstankar.

Text: Marit Larsdotter
Foto: Andreas Hillergren