På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Renoveringarna som kan kräva tillstånd

02 april 2019 En bostadsrättshavare måste i de flesta fall be om styrelsens tillstånd för att göra vissa ingrepp i sin lägenhet. Ett vanligt ärende som Eva Sörqvist, förenings- och fastighetsjurist på HSB Riksförbund, ofta får på sitt bord är att bostadsrättshavare har byggt om sina kök och bytt till en köksfläkt eller spiskåpa som påverkar fastighetens befintliga ventilationssystem.

Enligt HSBs normalstadgar ligger därför underhålls- och reparationsansvaret för en köksfläkt eller spiskåpa som utgör del av husets ventilation på föreningen. En bostadsrättshavare får då inte byta ut en sådan köksfläkt eller spiskåpa utan föreningens tillstånd.

– Det här är väldigt vanligt. Ett bra sätt för styrelsen att förhindra att problemet över huvud taget uppstår är att tydligt informera medlemmarna om vad som gäller, säger Eva Sörqvist.

I övrigt har medlemmarna rätt stor frihet – och skyldighet – att underhålla och renovera sina lägenheter. De får fritt måla, tapetsera, slipa golv och kakla, byta blandare samt installera nya köksskåp, kyl/frys, spis och sanitetsporslin. Detta under förutsättning att föreningen har antagit HSBs normalstadgar från 2011 och inte gjort några förändringar gällande underhållsansvaret. Är man osäker på vem som har underhålls- och reparationsansvar för en viss del i lägenheten är det alltid en bra utgångspunkt att börja med att titta
i den egna föreningens stadgar. 

När det gäller ytterdörrarna får medlemmarna måla eller tapetsera insidan, men inte byta ytterdörr.
– Ytterdörren är föreningens ansvar, medan nycklar och lås är medlemmens ansvar. Medlemmen kan alltså byta låskolv utan medgivande från styrelsen,
säger Eva Sörqvist.

Ingrepp i bärande väggar, omdragning av befintliga ledningar för vatten, avlopp, gas eller värme samt andra väsentliga förändringar av lägenheten kräver tillstånd från styrelsen.
– Men styrelsen får bara besluta om avslag om förändringen är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Man måste alltså kunna motivera sitt
beslut, säger Eva Sörqvist.

Så hur bör en styrelse agera när en medlem gör förändringar som kräver tillstånd utan föregående klartecken från föreningens styrelse?
– Det första steget är alltid att ta kontakt och prata. Om det inte fungerar kan man i vissa situationer vända sig till kronofogdemyndigheten för särskild
handräckning, säger Eva Sörqvist.

Så säger reglerna

I §31 i HSBs normalstadgar finns bostadsrättshavarens skyldigheter vad avser underhåll och reparation av lägenheten beskrivna. På motsvarande sätt anger §32 vilket underhålls- och reparationsansvar bostadsrättsföreningen har.
I §37 beskrivs vissa ingrepp i lägenheten som alltid kräver tillstånd av styrelsen.

HSBs jurister bistår bostadsrättsföreningarna i de fall det uppstår tvister mellan föreningen och enskilda medlemmar. Du når juristerna via HSBs Medlemsrådgivning på 0771-472 472.