Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så kan din bostadsrättsförening bidra till den biologiska mångfalden

22 maj 2020 Trädgårdar och innergårdar har stor potential att bli trevliga mötesplatser för såväl bostadsrättsföreningars medlemmar som små kryp. Lagom till den internationella dagen för biologisk mångfald, 22 maj, vill HSB tipsa om hur din bostadsrättsförening kan förvandla gräsytor till ängsmark för att gynna pollinerande insekter.

Ängsmark är levande grönytor som är behaliga att titta på. Dessutom är de praktiska vid kraftig nederbörd eller översvämningar eftersom de fördröjer, leder och samlar upp vatten.

Här är HSBs tio tips för en trivsam trädgård eller innergård som också gynnar den biologiska mångfalden.

1. Bli med äng

En kvadratmeter äng kan fungera som bostad åt upp till 50 olika arter. Gör därför om en del av gräsmattan till en artrik äng genom att plantera ängsfrön och slå ängen på högsommaren. Ett alternativ är att låta delar av gräsmattan växa fritt. 

Några tips:

  • Så på hösten eller våren för att fröna ska gro bättre.
  • Ängsblommor trivs i mager jord så tillsätt gärna sandblandad jord.
  • Om du snabbt vill etablera vissa arter kan du sätta plantor av till exempel stor blåklocka och smörbollar.

Till skillnad från en kortklippt gräsmatta kräver en äng minimalt med underhåll. Den behöver bara slås en gång per år och sparar därmed tid och pengar åt bostadsrättsföreningen. Visst ogräs, såsom maskrosor, kan dessutom lämnas ifred för att blomma färdigt. Ogräs gör i många fall stor nytta för andra arter. Det gäller till exempel brännässlan som är värdväxt för många olika fjärilslarver.

HSB_bio_mangfald_undersida1.jpg

2. Plantera för insekterna

Plantera växter som fjärilar, bin och humlor gillar. Faktum är att de blommor som lockar insekter också gör det trevligt för oss människor. Trädgården blir vacker och levande. Exempel på växter som gillas av insekterna är krokus, sälg, vide, akleja, gräslök, timjan och lavendel.

Bihotell4.jpg

3. Bygg ett bihotell

Pollinerande humlor och bin trivs på ängen, men många vilda biarter har svårt att hitta håligheter att bo i. Platsen ni väljer för ert bihotell ska helst ha rikligt med blommande växter nära till hands, synas för insekter som letar bo och få sol delar av dagen. Då trivs bina som bäst.

4. Nyttja era tak 

Gröna tak, eller vegetationstak på till exempel soprummen är bra för miljön på många sätt. Förutom att de skapar gynnsamma miljöer för fåglar och insekter, så hjälper de till att rena luften och att isolera, vilket sparar energi. Ett växtsläkte som passar bra på gröna tak är Sedum, som tillhör fetbladsväxter. Sedum gynnar dagvattensystemet genom sina goda färdigheter i att lagra vatten och absorbera nederbörd.

HSB_mangfald_underisda2.jpg

5. Lämna lövhögen – det bor någon där

Kanske har ni en gemensam städdag på hösten? Se då till att samla löv, ris och kvistar i en öppen komposthög. En perfekt övervintringsplats för bland annat igelkottar, insekter och maskar, och en buffé för fåglar som letar mat. Men var noga med att högen enbart får innehålla trädgårdsavfall och inte blir en plats för kemiskt behandlade krukväxter eller lecakulor. Tänk på att hålla matåtervinningen till soprummen eftersom matkompost lockar oinbjudna gnagare till kalaset.

6. Upp till kamp

Bestäm er för att aktivt motverka invasiva arter som hittar till er trädgård. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. Till exempel parkslide, jättelokor, lupiner och mördarsniglar.

HSB_mangfald_undersida3.jpg

7. Bjud in fåglarna

Bygg en damm eller ett fågelbad, sätt ut fågelholkar av olika storlek så att flera olika fågelarter kan använda dem. I håligheter är det också trivsamt för en annan viktig ekologisk grupp: fladdermusen. Likt fåglarna lever även fladdermöss på insekter och håller myggen borta på sommaren. En enda fladdermushane kan äta upp till 5 000 myggor på en enda kväll!

8. Använd inte kemikalier i trädgården

Kemikalier hör inte hemma i en livfull trädgård. Välj istället att skydda trädgården från svamp och andra ingrepp genom att till exempel förså jorden och använda odlingsvävar samt ogräshacka.

HSB_mangfald_undersidebild_bivattnare.jpg

Skapa ett svalkande vattenställe för bin med hjälp av en pajform, vatten och småsten. 

9. Fatta kloka beslut

Alla val vi gör har i slutändan en inverkan på vår jord och vi måste våga fatta miljömedvetna beslut. Detta gäller för såväl individer, som bostadsrättsföreningar. Se gärna över hur ni arbetar med hållbarhet och hur ni kan fatta fler hållbara val.

10. Sprid informationen

Kunskap är vägen till förändring. Läs på och dela med er till andra om hur man kan bidra till biologisk mångfald och undvika sådant som skadar den. De allra flesta vill bidra, men vet inte hur. Kanske kan ni uppmuntra medlemmarna till att odla lavendel på balkongen, eller ställa ut en liten pajform med vatten och kulor eller stenar i som bina kan landa på. Det hjälper våra pollinerande vänner att släcka törsten. Ytterligare en idé är att bjuda in en föreläsare som berättar om biologisk mångfald till städdagen.