Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så kan din bostadsrättsförening bidra till den biologiska mångfalden

22 maj 2020 Trädgårdar och innergårdar har stor potential att bli trevliga mötesplatser för såväl bostadsrättsföreningars medlemmar som små kryp. Lagom till den internationella dagen för biologisk mångfald, 22 maj, vill HSB tipsa om hur din bostadsrättsförening kan förvandla gräsytor till ängsmark för att gynna pollinerande insekter.

Ängsmark är levande grönytor som är behaliga att titta på. Dessutom är de praktiska vid kraftig nederbörd eller översvämningar eftersom de fördröjer, leder och samlar upp vatten.

Här är HSBs tio tips för en trivsam trädgård eller innergård som också gynnar den biologiska mångfalden.

1. Bli med äng

En kvadratmeter äng kan fungera som bostad åt upp till 50 olika arter. Gör därför om en del av gräsmattan till en artrik äng genom att plantera ängsfrön och slå ängen på högsommaren. Ett alternativ är att låta delar av gräsmattan växa fritt. 

Några tips:

  • Så på hösten eller våren för att fröna ska gro bättre.
  • Ängsblommor trivs i mager jord så tillsätt gärna sandblandad jord.
  • Om du snabbt vill etablera vissa arter kan du sätta plantor av till exempel stor blåklocka och smörbollar.

Till skillnad från en kortklippt gräsmatta kräver en äng minimalt med underhåll. Den behöver bara slås en gång per år och sparar därmed tid och pengar åt bostadsrättsföreningen. Visst ogräs, såsom maskrosor, kan dessutom lämnas ifred för att blomma färdigt. Ogräs gör i många fall stor nytta för andra arter. Det gäller till exempel brännässlan som är värdväxt för många olika fjärilslarver.

HSB_bio_mangfald_undersida1.jpg

2. Plantera för insekterna

Plantera växter som fjärilar, bin och humlor gillar. Faktum är att de blommor som lockar insekter också gör det trevligt för oss människor. Trädgården blir vacker och levande. Exempel på växter som gillas av insekterna är krokus, sälg, vide, akleja, gräslök, timjan och lavendel.

Bihotell4.jpg

3. Bygg ett bihotell

Pollinerande humlor och bin trivs på ängen, men många vilda biarter har svårt att hitta håligheter att bo i. Platsen ni väljer för ert bihotell ska helst ha rikligt med blommande växter nära till hands, synas för insekter som letar bo och få sol delar av dagen. Då trivs bina som bäst.

4. Nyttja era tak 

Gröna tak, eller vegetationstak på till exempel soprummen är bra för miljön på många sätt. Förutom att de skapar gynnsamma miljöer för fåglar och insekter, så hjälper de till att rena luften och att isolera, vilket sparar energi. Ett växtsläkte som passar bra på gröna tak är Sedum, som tillhör fetbladsväxter. Sedum gynnar dagvattensystemet genom sina goda färdigheter i att lagra vatten och absorbera nederbörd.

HSB_mangfald_underisda2.jpg

5. Lämna lövhögen – det bor någon där

Kanske har ni en gemensam städdag på hösten? Se då till att samla löv, ris och kvistar i en öppen komposthög. En perfekt övervintringsplats för bland annat igelkottar, insekter och maskar, och en buffé för fåglar som letar mat. Men var noga med att högen enbart får innehålla trädgårdsavfall och inte blir en plats för kemiskt behandlade krukväxter eller lecakulor. Tänk på att hålla matåtervinningen till soprummen eftersom matkompost lockar oinbjudna gnagare till kalaset.

6. Upp till kamp

Bestäm er för att aktivt motverka invasiva arter som hittar till er trädgård. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. Till exempel parkslide, jättelokor, lupiner och mördarsniglar.

HSB_mangfald_undersida3.jpg

7. Bjud in fåglarna

Bygg en damm eller ett fågelbad, sätt ut fågelholkar av olika storlek så att flera olika fågelarter kan använda dem. I håligheter är det också trivsamt för en annan viktig ekologisk grupp: fladdermusen. Likt fåglarna lever även fladdermöss på insekter och håller myggen borta på sommaren. En enda fladdermushane kan äta upp till 5 000 myggor på en enda kväll!

8. Använd inte kemikalier i trädgården

Kemikalier hör inte hemma i en livfull trädgård. Välj istället att skydda trädgården från svamp och andra ingrepp genom att till exempel förså jorden och använda odlingsvävar samt ogräshacka.

HSB_mangfald_undersidebild_bivattnare.jpg

Skapa ett svalkande vattenställe för bin med hjälp av en pajform, vatten och småsten. 

9. Fatta kloka beslut

Alla val vi gör har i slutändan en inverkan på vår jord och vi måste våga fatta miljömedvetna beslut. Detta gäller för såväl individer, som bostadsrättsföreningar. Se gärna över hur ni arbetar med hållbarhet och hur ni kan fatta fler hållbara val.

10. Sprid informationen

Kunskap är vägen till förändring. Läs på och dela med er till andra om hur man kan bidra till biologisk mångfald och undvika sådant som skadar den. De allra flesta vill bidra, men vet inte hur. Kanske kan ni uppmuntra medlemmarna till att odla lavendel på balkongen, eller ställa ut en liten pajform med vatten och kulor eller stenar i som bina kan landa på. Det hjälper våra pollinerande vänner att släcka törsten. Ytterligare en idé är att bjuda in en föreläsare som berättar om biologisk mångfald till städdagen.