Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så slår coronakrisen mot bostadsmarknaden

02 juni 2020 Coronakrisen har ännu inte satt några djupare spår på bostadsmarknaden, men om vi får en långvarig ekonomisk kris med hög arbetslöshet kommer situationen att förvärras. Det konstaterade panelisterna i måndagens digitala HSB-seminarium om hur coronakrisen påverkar bostadsmarknaden.

Runt 130 personer deltog på HSB Riksförbunds digitala seminarium 1 juni då experter och politiker gav sin bild av situationen på bostadsmarknaden, hur bostadsbyggandet kommer att utvecklas och vilka nya politiska åtgärder som kommer att krävas.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, började med att presentera purfärska Boolisiffror över bostadspriserna i landet. Och till skillnad från vad många instinktivt tror så har det skett en prisuppgång på bostadsrätter och småhus under våren över i stort sett hela landet.

– Så här långt har bostadsmarknaden stått emot coronakrisen väldigt väl. Men hur det kommer gå i förlängningen handlar om hur långvarig krisen blir och om arbetslösheten sjunker stort. Låt oss säga att arbetslösheten går upp till 15 procent. Då skulle jag bli väldigt förvånad om vi inte skulle börja se bostadsprisfall, sa Robert Boije.

Byggandet kan minska kraftigt

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier), delade bilden av att vi inte har en kris på bostadsmarknaden än. Men hon varnade för att byggandet kan minska kraftigt framöver eftersom kommunerna nu signalerar att de har dålig ekonomi.

– Jag skulle vilja att regeringen återkommer till och breddar de byggsamtal som vi hade i februari. Vi måste diskutera den offentliga sektorns möjlighet att fortsätta med beställningarna. Kommuner planerar att sätta stopp för byggen vilket ger konsekvenser som är svåröverblickbara i den här krisen.

Bostadsbristen riskerar att öka

Bostadsbristen har under många år varit ett stort samhällsproblem och Emma Hult, bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet, uttryckte oro över att den kommer att förvärras av coronakrisen.

–  Jag är orolig. En utmaning handlar om individens betalningsförmåga framöver om många människor förlorar sin inkomst. Men även marknaden utmanas – vi ser en trend där det inte byggs lika mycket längre och många kommuner hade redan innan corona en kärv situation, sa Emma Hult.

Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson Kristdemokraterna, berömde vissa av regeringens åtgärder för att mildra smällen för enskilda på bostadsmarknaden, men menade samtidigt att alldeles för lite har gjort.

–  Ett grundproblem är att både när regeringen har infört de olika kreditrestriktionerna och när man nu plockar bort dem, så gör man det av makroekonomiska skäl och inte bostadspolitiska. Man skulle behöva göra en ordentlig analys utifrån ett bostadsperspektiv på de här restriktionerna.

Ungas situation bör prioriteras

Anders Lago, förbundsordförande HSB, tryckte med emfas på att de problem som nu förstärks inte är nya men att det har blivit mer akut med en lösning.

– För unga vuxna och många unga familjer är det nästan omöjligt att köpa en bostad idag i våra 20 största städer. Min prioritering är solklar: Vi måste lösa bristen på bostäder och människors möjlighet att efterfråga bostäder innan vi gör andra satsningar.

Seminariet avslutades med att lyfta fram de möjligheter som kan följa med krisen. Till exempel att bilfria innerstäder runtom i världen har öppnat upp för mer hållbara transporter och människovänliga stadskärnor. En annan möjlighet är att ett ökat distansarbete framöver öppnar upp för fler att bosätta sig längre från arbetsplatsen, vilket kan öppna upp för fler byggprojekt utanför städerna. För bostadsutvecklare kan krisen vara en möjlighet att utveckla mer motståndskraftiga affärsmodeller, som inte är så beroende av att människor ska våga köpa på ritning.

Se sammandraget från seminariet:

Medverkande:

Anders Lago, förbundsordförande, HSB
André Johansson, moderator, HSB Riksförbund
Emma Hult, riksdagsledamot och ordförande civilutskottet, Miljöpartiet
Jakob Forssmed, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson, Kristdemokraterna
Robert Boije, chefsekonom, SBAB
Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef Byggföretagen