Föreningsstämma 2015

01 april 2015 Brf Tibastens föreningsstämma äger rum den 16:e april kl 1900 i föreningslokalen på Ödegårdsgatan 4.

En motion är inlämnad till föreningsstämman gällande gruppanslutning till Bredbandsbolaget. Genom en gruppanslutning blir kostnaden för ett bredband om 100 Mbit (upp- och nerlänk) endast 125 kr/månad per lägenhet. På stämman kommer stämman få rösta om vi kan anta motionen.