Bruksanvisning motorvärmarstolpar

11 december 2015 I och med de att de nya motorvärmarstolparna är digitala så kommer här en bruksanvisning.

Just nu går det bara att ställa in tiden vid stolpen och i januari är det tänkt att det ska gå att boka via app/nätet.