Stadgar

Här kan du ladda ner Brf Tibastens stadgar.

I stadgarna hittar du allt som rör din bostadsrätt, vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens. Du som bostadsrättsinnehavare är enligt lag skyldig att ha kunskap om stadgarna, det finns alltså inget som heter "jag visste inte".