Nyhetsbrev april nr 3

14 april 2015

Takrengöring!
Under nockpannorna finns en plasttätning, som ska förhindra att vatten och snö kommer in den vägen. Vår snart 25 år gamla nocktätning behöver bytas och HaMi (samma firma som byter ventilationsaggregaten) har påbörjat det arbetet.

När det är gjort på ett eller ett par hus rengörs takpannorna från mossor mm. Då kommer det ramla ner bl. a. blöta mosskuddar från taken. HaMi kommer sopa upp det som kommit ned, men skydda eller ta in känsliga saker som du har i trädgården.

Takrengöringen startar på Bronsåldersgatan 1 och sedan tas hus efter hus.

/Styrelsen