Nyhetsbrev maj

22 april 2015

Parkeringsplatsundersökning
Sedan en tid tillbaka har styrelsen diskuterat utifall föreningen ska hyra ut de parkeringsplatser som i dagsläget är markerade som besöksparkering till de boende. Av den anledningen vill vi därför gärna veta om någon är intresserade av att hyra en eller flera parkeringsplatser till en kostnad av 200 kr per plats och månad. Synpunkter och kommentarer är också välkomna. Även om man inte är intresserad av att hyra vill vi gärna se att man svarar så vi vet att alla fått informationen. Ju fortare vi får in svar ju fortare kan styrelsen ta beslut i frågan. Svara gör man smidigast genom att svara direkt på detta mail, skriv gärna under med namn och adress.

Förbered för ommålningen!
Under vecka 18 hoppas vi att vädret tillåter så att målningen kommer igång. Firman som fått uppdraget att måla är MKAB och de börjar på Bronsåldersgatan närmast Netto. Målningen pågår sedan hela sommaren innan det sista på Stenåldersgatan är klart. Det som ska målas är garage, förråd, vindskivor, vissa fönsterplåtar samt ursprungliga staket och tomtavskiljare. Ytterligare en del bättringsmålningar kommer göras. Egna staket och utbyggnader kommer inte målas.

Förbered genom att flytta bort kompostbehållare (1 meter till vägg som ska målas), ta ner klängväxter och annat som ev. är uppsatt på dessa ytterväggar. Buskar som står nära väggarna klipps eller dras åt sidan med t.ex. spännband, så att målarna kommer åt.

Vårstädning
Vid städdagen den 25/4 kommer det finnas 3 containrar:
2 vid Grannskapshuset och 1 på Stenåldersgatan (samma platser som tidigare).

Tänk speciellt på:
Plåtarna nedtill på vissa garage och soprum mm kan behöva tvättas av. Diskmedlet Yes fungerar bra
Vi har några elskåp i området som också behöver tvättas. Speciellt taken på dem
Sanden i sandlådorna ska grävas om
Ta bort  ogräs i och runt lekplatserna. Rensjärn finns i vissa trädgårdsförråd
Inga plastsäckar i containrarna
Är det fullt så är det fullt. Då gäller Ullstämma återvinningscentral
Fortfarande finns det buskar som behöver klippas inför målningen

Mellan klockan 10-11 är man välkommen på kaffe/saft och bulle i Lottlyckan.

/Styrelsen