Nyhetsbrev augusti

21 augusti 2015

Ventilation – om larmlampan lyser, gör ingenting
Det nya ventilationssystemet är utrustat med en ”varningslampa” som helt planenligt har börjat lysa hos vissa av oss. Larmet är en ren timer som börjar lysa var 6:e månad eftersom systemet är inställt så vid installation. Larmet betyder INTE att filtret är igensatt och akut måste bytas. Däremot är tanken att filtren ska bytas 1-2 ggr/år.

Vi håller på att undersöka hur vi ska hantera detta framöver, men klart är att det är föreningen som ansvarar för underhåll av ventilationssystemet.

ALLTSÅ: Tills vidare – låt varningslampan lysa!

Vicevärd semester
Lars Jacobsson är bortrest 29/8 och påföljande vecka.

Taktvätt
Arbetet med att tvätta våra tak har gått in i fas 2, dvs våra boningshus. Som de flesta märkte under arbetet med garage och förråd så stänker det en hel del under arbetet. Detta är ofrånkomligt och vår utförare HaMi har i uppdrag att:
informera innan arbetet drar igång
täcka över tex trädäck
spola av nedstänkta ytor efteråt

Även med detta arbetssätt kommer vi att behöva acceptera viss nedsmutsning i samband med arbetet. Detta innebär att man måste vara beredd att själv ta ett par tag med efterstädning när HaMi är klara och gått vidare till nästa hus. 

Om det är uppenbart att HaMi inte städat eller förberett enligt ovan, så kontakta vicevärd så snart som möjligt så kanaliserar vi feedbacken till dem för åtgärd.

På förekommen anledning vill vi också påpeka att föreningen/styrelsen inte kommer att genomföra någon extra städning, fönsterputsning eller dylikt i samband med takarbetet.

Vi vill slutligen passa på att tacka för all positiv feedback vi får kring uppfräschningen av vårt område. Det värmer verkligen!

Bästa hälsningar,
Styrelsen