Nyhetsbrev oktober

05 oktober 2015
Var vänlig att tillåta marknadsföring-cookies för att titta på denna video.

Ventilation – vi funderar vidare på serviceavtal till våren
Som tidigare meddelats har det nya ventilationssystemet en varningslampa som helt planenligt har börjat lysa nu drygt 6 månader efter installation.

Larmet betyder INTE att filtret är igensatt och akut måste bytas. Vi funderar vidare på serviceavtal till våren.

Vill man nollställa larmlampan så kan man dra ur kontakten en kort stund.

Städdag och Medlemsmöte 24/10
Traditionsenlig städdag med tillhörande bullfika infaller i år lördagen den 24/10.
Extra medlemsmöte med generell information om föreningen (underhållsarbetena, ekonomiläget mm) hålls 1400 i Lottlyckan samma dag.

Fönsterbleck, hängrännor och stuprör
Föreningen tillhandahåller färg för den som vill och kan bättra på yttre målning på metall, det vill säga fönsterbleck, hängrännor och stuprör. Färg finns att hämta hos vicevärd.

Bästa hälsningar,
Styrelsen