Nyhetsbrev november 2015

26 november 2015 Nytt snöröjningsavtal och historisk avgiftssänkning!

Styrelsen informerar november 2015

Green Landscaping sköter snöröjningen

Vi har tillsammans med Ullstämma 1 tecknat nytt snöröjningsavtal. 

Valet föll på Green som sedan tidigare har andra uppdrag i området, bland annat vid förskolor och samfälligheten.

Sänkning av månadsavgiften

Som ni tidigare fått information om har vi under lång tid noggrant analyserat förutsättningarna för en justering av månadsavgifterna.

Budgeten för 2016 är nu lagd, och prioriterade poster är som vanligt:
- löpande drift
- underhåll
- amortering av våra lån

Budgeterad amortering nästa år är 2 miljoner kronor.

Vi har som tidigare år budgeterat med ett ordentligt överskott i resultatet tillsammans med en bibehållen extra reserv på 1 miljon kronor.

Budgetutrymmet för en avgiftssänkning är 5-10% och på styrelsemötet i tisdags togs ett enhälligt beslut om att sänka avgiften med 8%.

Sänkningen avser lägenhetsavgiften och gäller från 2016-01-01.

Vicevärdexpeditionen stängd 17/12

Expeditionstiden utgår vecka 51 på grund av styrelsemöte.

 

Bästa hälsningar,

Styrelsen