Nyhetsbrev 2 oktober

31 oktober 2015

Ventilation                          

Varningslampan för rengöring av de båda fläktfiltren sitter på framkant av fläktkåpan. Lyser denna behöver de två filtren rengöras. De kan handdiskas eller köras i maskin, se bruksanvisning som ni fick vid installationen. 

Föreningen tecknar nu serviceavtal med HaMi som installerade systemen. De kommer att genomföra en årlig översyn och filterbyte med start i vår. Med de nya effektivare filtren ska detta räcka för fullgod funktion.

Tillverkaren Fläktwoods förlänger garantin till 10 års om underhållet utförs av en auktoriserad  entreprenör som HaMi.

 

Ventilation i förråd                                

Förrådets ventiler måste hållas öppna för ventilation. Vi har sett exempel på att dessa stängs, vilket snabbt kan leda till fuktproblem.

Om ni till exempel vinterförvarar växter i förrådet, så stäng inte ventilationsöppningarna (2 st).
Skaffa en termostatstyrd värmekälla, eventuellt i kombination med en avfuktare av något slag. 

 

Städdagen

Tack alla ni som medverkade till att göra vårt område höstfint.
Det var glädjande att se sådan bra uppslutning!

Det finns en upphittad sekatör på vicevärdexpeditionen. Någon som känns vid den?

 

Vicevärdexpeditionen stängd 5/11

Expeditionstiden utgår nästa vecka på grund av utbildning.
Välkomna igen torsdagen den 12/11.

  

Bästa hälsningar,

Styrelsen

 

Nyhetsbrev 2 oktober 2015