Styrelsen informerar april 2020

23 april 2020

Städdagen 25/4-20

Nu är det snart dags att ta hand om vårt område lite extra. Tag hjälp av dina grannar och snygga till det.

Det kommer finnas en container vid Grannskapshuset och en längst ned på Stenåldersgatan.

Tänk speciellt på:

- Sanden i sandlådorna ska grävas om. Trädgårdsförråden kan behöva städas.

- Gröna beläggningar på plåtskoningar (garagen) och plåtskåp kan fås snyggare efter tvätt med exempelvis Yes.

- Ta gärna egna initiativ till uppsnyggning.

- Inga plastsäckar, plastkrukor eller annat skräp i containrarna. Bara trädgårdsavfall.

- Ullstämma återvinningscentral gäller, om det blir fullt i containrarna


Klockan 09.30 demonstrerar vicevärden den nya gräsklipparen vid trädgårdsförråd nr 11.

OBS Renoveringen av lekplatsen vid Stenåldersgatan 50-58 är troligen klar på lördag. Ta gärna en tur dit och se hur det blev!

Med hälsningar från styrelsen för Ullstämma 2