Styrelsen informerar april 2021

10 maj 2021

Intresserad av styrelsearbete?

Den årliga föreningsstämman närmar sig och valberedningen söker intressenter till styrelsearbete. Du som vill vara med i styrelsen är välkommen att anmäla ditt intresse till vicevard@ullstamma2.se senast den 23/5. 

AC/värmepump

Ett antal medlemmar önskar installera AC/värmepump och separata mejl i frågan har skickats ut. Senast på tisdagen den 4/5 ska de intresserade ha anmält sig till vicevärden. Ett god-kännande av styrelsen behövs innan installationsarbetet utförs. Styrelsen arbetar just nu med anvisningar för var de får monteras för att minimera störningar av t.ex. vibrationer. 

Ändrad dag för sophämtning

Tekniska Verken har ändrat sina turer för hämtning av hushållssopor i Linköpings kommun. Tömning av våra sopkärl kommer att ske på torsdagar istället för måndagar. Tekniska Verken vill också påminna att de inte tömmer ett rågat kärl och att vi inte ska slänga något löst i soptunnan. Använd bara plastpåsar och knyt ihop dem.

Trygga lekutrymmen

Föreningen jobbar ständigt med att skapa trygga utrymmen för barnens lek. Det finns dock utrymmen som anses vara mindre passande som lekplatser, t.ex. vänd- och parkeringsplatser. En av våra boende skrev:

”Tacksam om det kan gå ut ett meddelande till alla att man uppmanar sina barn att inte leka på parkeringarna  och framförallt inte röra andras bilar. Jag hade hela ena sidan med mönster av fingrar som dragit runt i smutsen och nu när jag tvättat bilen är det några repor!”

 

Bästa hälsningar från Styrelsen