Styrelsen informerar maj 2021

01 juni 2021

Årsstämma

Som tidigare meddelats genomförs stämman med enbart poströstning och inom kort

kommer anvisningar och stämmohandlingar delas ut .

 

AC/värmepump

För att få installera en värmepump i våra lägenheter krävs att ett avtal med föreningen skrivs.

På föreningens hemsida finns ett avtalsformulär för utskrift.

 

Renstratt/lövsil

En del av de renssilar som sitter längst ned på stuprören börjar bli märkta av tidens tand. Hör

av dig till vicevärden, om du har en trasig renssil.

 

Bättringsfärg

Vill du bättra på färgen på fönsterbleck, stuprör, staket mm kan du höra av dig till vicevärden.

Bästa hälsningar från Styrelsen