Styrelsen informerar juni 2021

29 juni 2021

Årsstämman

Kom ihåg att lämna ditt kuvert med ifylld röstsedel senast den 29/6.

 

Comhem/Telenor

På onsdag den 30/6 ska den trasiga TV-kabeln på Stenåldersgatan lagas och det är

Vallacom som fått uppdraget. Det kan då bli något avbrott i TV-signalerna.

OBS Under dagen får ingen bil parkeras på P-platserna vid Gröningen.

 

Batteriproblem

1. Lämna alltid tillbaka batterierna i det förråd där du tagit

dem. En hel del tid har fått läggas på att leta efter batterier, som har lagts i fel förråd.

Samma regel gäller för övrigt all lånad utrustning.

2. Tryck ned batteriet i laddaren så att ett klick hörs.

Annars laddas det inte.

 

Glasåtervinningen

Utdrag ur skrivelse från tekniska Verken:

Informera de boende om att de ska hjälpa till att se till att glaskärlen står åt rätt håll,

med handtaget ut från väggen. Våra chaufförer kommer ställa in glaskärlen rätt efter

tömning, med locket hängande på ryggen på kärlet. Vi behöver din hjälp att se till att

de står kvar på det sättet. För dig som använder återvinningsrummet kan det kännas

som att kärlet står åt fel håll, men det räddar våra händer och fingrar från

förslitningar.

 

Med hälsningar från styrelsen för Ullstämma 2