På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Vicevärd och ordförande flyttar från Brf Brudlyckan

04 februari 2012 Efter många trivsamma år i Bostadsrättsföreningen Brudlyckan kommer Mats Nilstad nu att flytta från vår fina förening. Han byter arbete och kan därför inte längre bo kvar. Styrelsen är informerad och HSB Östra likaså. Ett intensivt arbete har satts igång för att lösa en del praktiska frågor. Valberedningen, revisorer och styrelsen har träffats i ett första möte för att diskutera och hitta bra och hållbara lösningar, fler möten kommer att hållas innan alla pusselbitar faller på plats.

Under 2012 kommer flera stora och viktiga aktiviteter att genomföras. Här kan nämnas byte av fönster och balkongdörrar, byte av tv-distributör, problemen med grundsättningar i våra hus samt givetvis arbetet med de planerade övriga åtgärderna i vår underhållsplan. Mats vill ock­så passa på att nämna att det dagliga styrelsearbetet och förenings­frågorna också måste fortsätta att fungera. Likaså är det prioriterat att styrelsen fort­sätter att informera alla boende i vår förening om aktuella frågor. Det är Mats fulla övertygelse om att allt kommer att fortsätta fungera på bästa sätt och att den styrelse som vi som bor i Brf Brudlyckan har varit med och välja kommer att klara av uppgiften på ett utmärkt sätt.

På det senaste styrelsemötet enades vi om formerna för hur ett fortsatt arbete i styrelsen ska se ut. Fokus har varit på att vi ska ha samma höga kvalité även i fortsättningen på alla funktioner. En informationsfolder räknar vi med ska komma ut under mars månad där vi informerar hur vi har format det fortsatta arbetet. Kortfattat kan informeras:

· Ingen extra föreningsstämma behöver hållas för att Mats Nilstad (ordförande & vicevärd) flyttar och lämnar sina uppdrag.

· Styrelsen kommer att dela upp ordförandeuppdraget och vice­värdsuppdraget på två personer. En plan för hur styrelsen ska arbeta finns klar.

· En arbetsbeskrivning för vicevärd/förvaltare arbetas för att säkerställa att styrelsen får den kompetens som behövs. Ett krav är att personen i fråga ska ha kunskap om vår förening och våra fastigheter.

· Dokumentation och rutiner arbetas igenom så att den nya vice­värden/förvaltaren ska komma in i uppdraget snabbt. Överlämnandet sker under mars månad då kommer Mats Nilstad och den nya personen arbeta parallellt.

· Ett öppet möte kommer att hållas där ny ordförande, ny vicevärd/förvaltare och Mats Nilstad kommer att finnas tillgängliga och presentera oss för våra medlemmar.

Styrelsen kommer att informera så snart alla pusselbitar har fallit på plats. Fram till dess är det givetvis fortfarande vicevärd Mats Nilstad som alla kontaktar om det uppstår något problem eller några frågor.

Mats vill avsluta denna information med att tacka alla boende i vår förening och HSB Östra för det fina samarbetet och det förtroende som jag har haft under åren. Jag är absolut säker på att den lösning som styrelsen nu arbetar fram kommer att medföra att Bostadsrättsföreningen Brudlyckan kommer att även i fortsättningen ha en bra och fungerande verksamhet.

Information kring bytet av kabel-tv till Telia som distributör och fönster- och balkong­dörrsbyte kommer att skickas ut längre fram.