På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
  • VÄLKOMMEN TILL HSB BRF ENGELHOLM

    Föreningen med den sympatiska blandningen av radhus och flerfamiljshus.
  • VÄLKOMMEN TILL HSB BRF ENGELHOLM

    Föreningen med den sympatiska blandningen av radhus och flerfamiljshus.
blomrabatt

Information

Nu har det gått ett år sedan solpanelerna togs i bruk och vi har tagit tillbaka cirka 30% av årsförbrukningen.

telia

Info blad 3 - 2021

SOPRUM Som bilaga till detta blad kommer en information om sortering av avfall i vår brf. Det är en sortering som gäller alla boende i föreningen. GROVSOPOR Fredagen den 14 maj fram till mån den 17 maj kommer en container för grovsopor ställas på gården invid 3:an. Containern är till för boende/medlemmar i vår brf. Det finns en del ensamma cyklar i våra cykelrum som inte sett dagens ljus på länge. Bra tillfälle bli av med gammal cykel. Se information/anvisningar på baksidan av detta blad. COMHEM BLIR TELE2 En av våra två leverantörer av bl a TV, ComHem, har gått ihop med Tele2. För våra boende fungerar allt precis som tidigare. Mer info på tele2.se. VÅRA HISSAR Vi har tidigare informerat om att hissarna vid ett utlöst brandlarm automatiskt går ner till entréplan och öppnar skjutdörren. Funktionen gäller fram till att brandlarmet har återställts. Vid ett eventuellt strömavbrott i fastigheten kommer en hiss som är i rörelse att automatiskt gå till närmsta våningsplan och öppna skjutdörren med hjälp av en backupfunktion. 2 viktiga installationer som ökar säkerheten/tryggheten i våra hus. LADDSTATION ELBIL Arbetet med laddboxar utanför garaget fortgår. En plats kommer att reserveras som allmän laddplats för de som har annan p-plats inom vår brf. Platsen kommer vara tydligt skyltad som laddplats. Eftersom behovet f n inte är så stort, kommer inga andra förändringar ske med platserna utanför garaget t v. Hur debiteringen ska se ut och gå till är inte klart än. Naturvårdsverket/staten bidrar med 50 % av kostnaden av installationen. GARAGESTÄDNING För er som har garage kommer vårens maskinstädning att genomföras torsdagen den 20 maj kl 08:00-11:00. Under denna tid ska garaget vara utrymt. OVK mm Den obligatoriska ventilationskontrollen i våra lägenheter, som skulle genomförts under vintern/våren men där pandemin satte stopp, kommer att genomföras efter sommaren. Efter sommaren kommer även arbetet med att byta ut trästycket på höghusens balkonglådor att genomföras. Styrelsen

Plantering

Info blad 2 - 2021

Infoblad 2 2021 SOPRUM Avfallsföretaget Pre Zero(Suez) sköter numera all vår avfallshantering. Nya kärl och nya skyltar om vad som gäller. Stället för wellpapp finns inte kvar. MINDRE wellpapp får skäras ned och läggas i kärl för pappersförpackningar. Större wellpapp, t ex efter möbelköp transporteras med eget ansvar till returpunkt.Platta till förpackningarna ! GÅRDEN Den nya gårdsmöbeln kommer att få ett bättre/trevligare underlag i form av en stensättning på ca 16 m2. Platsen blir densamma som nu.I samarbete mellan brf Engelholm och grannen brf Högalund kommer gården mellan föreningarna att ses över beträffande bl a växtlighet. Utrymmet mellan våra radhus kommer också att snyggas till. Planering pågår. LADDPLATS FÖR ELFORDON Under våren kommer ett antal laddpunkter att monteras upp utanför vårt garage för nuvarande och kommande behov. Möjlighet till laddning inne i garaget är f n inte aktuellt. Mer information kommer senare. MEDLEMSFÖRMÅNER Torsdag18 mars kl 16-18 är det medlemsdag på Däckteam, Maskingatan16i Norrköping.Sommardäck till nettopris vid uppvisande av medlemsbevis.Medlemsbevis/förmåner hittar du på mitt hsb.se-mina sidor-min profil-medlemsbevis. RUTINER FÖR FELANMÄLAN Vid akutafel, t ex översvämning, helt strömlöst ringer man till HSB östra kontorstid, övrig tid till jourtelefon.Icke akuta fel i egenlägenhet, ring/maila till HSB:s felanmälan.Icke akuta fel i våra allmänna utrymmen, t ex tvättstuga, kontakta vicevärd via mail eller lapp i lådan på exp.Aktuella tider och telefonnummer finns på anslagstavlan/entré och på vår hemsida. PANDEMIN Den 10 januari började den nya tillfälliga pandemilagen.För bostadsrättsföreningar innebär dett exett ansvar vid uthyrning av lokaler. Max 8 personer gäller i Festingen t v.Vid expeditionstid rekommenderas telefonkontakt på 011-18 51 36. Styrelsen