På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Om Föreningen

Kristianstads enda egna republik med egen lekplats och avgiftsfri broöverfart.

Bostadsrättsföreningen Kanalbrinken (org.nr. 716406-1637) är skönt belägen i Nosaby (fastigheten Kristianstad 5:33), Kristianstad mellan Råbelövskanalen och Blekingebanan. Enda infarten till Kanalbrinken är Lekholms Väg, en tvärgata från Gustaf Hellströms väg.

Föreningen eller republiken, som vi själva säger, består av tolv parhus med två lägenheter i 1½ plan i varje hus. Till varje lägenhet hör ett garage med förråd och en liten trädgård. Husen byggdes 1982 i mexitegel på bottenvåningen medan gavelspetsar, fönsterbrädor, ytterdörrar, övriga trädetaljer samt garagen är målade i dalarött. Plåtdetaljer som fönsterkupor, tak- och stuprännor samt garageportar är svartmålade.

Lägenhetsytan i 1½ plan är 122 kvadratmeter. I bottenvåningen finns kök, toalett med dusch och tvättstuga. På ovanvåningen finns ett badrum med toalett. Antalet rum varierar numera mellan lägenheterna. En vanlig planlösning är ett stort vardagsrum på bottenvåningen och tre sovrum på ovanvåningen, men det finns också andra dispositioner. Från ovanvåningen når man vinden, som vanligen är oinredd.

Lägenheterna värms upp med jordvärme och till varje hus finns ett pumphus med en värmepump som värmer upp två lägenheter. Energideklaration gjordes i september 2009. I månadsavgiften ingår därför värme men också vatten och kabel-TV. Sedan hösten 2011 får vi "kabel-TV" via optisk fiber vilket ger möjlighet att teckna bredbandsabbonemang upp till 100/100 Mbit och även digital-TV för den som önskar. Sophämtning och hushållsel ingår inte i avgiften.

Garaget, med plats för en bil, är sammanbyggt med ett förråd. Vissa hus har en avskiljande vägg mellan dessa utrymmen, andra inte.

Föreningen har också ett kvartershus vid infarten till republiken. Det återuppbyggdes 2006 efter att ha bränts ned av en pyroman en trist julinatt året innan. I kvartershuset finns en lokal, med plats för 50 personer som kan hyras, dusch med bastu och en mangel som disponeras gratis av de boende. I ett hus intill finns pingisrum och en redskapsbod med trädgårdsredskap och stegar för utlåning. Kvartershuset drivs, till skillnad från de övriga husen som drivs av jordvärmepupar, av direktverkande el och en elekrisk varmvattenberedare. För att inte behöva köpa in all el till huset utifrån installerades i mars 2018 ett solcellspaket på taket som ska ge ett gott bidrag till husets förbrukning. Produktionen av el från solcellerna kan följas i fliken "Solcellsproduktion".

Republiken har stora grönytor. Där finns det bl.a. lekplats och bollplan. Vår f.d. tennisplan med kraftigt sliten asfaltsbeläggning har avvecklats och blev hösten 2012 parkeringsplats för gäster till området. Området är mycket barnvänligt med endast en bilinfart och Lekholms Väg är en återvändsgata med tre vägbulor.

Avståndet till Kristianstads centrum är kort, tre km. Det går fort att ta sig via två cykelutfarter mot Lokförarvägen till stan. Det är också nära till naturen. Bortom Nosaby Kyrka breder sig det skånska jordbrukslandskapet sig ut.

Vi äger husen tillsammans

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. En grundtanke med HSB är att erbjuda medlemmarna något mer än bara en bostad.

Du har inflytande över ditt boende

Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. När man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln. Tillsammans bestämmer vi hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas. HSB ger bostadsrättsföreningarna stöd på många olika sätt.

Du har inflytande i HSB

Hos HSB äger du den verksamhet som sköter förvaltningen åt din bostadsrättsförening. Det är den regionala HSB-föreningen - HSB Skåne - som har till uppgift att skapa så goda förutsättningar som möjligt för föreningen och medlemmarna.

Läs mer

Läs mer om HSB och HSB Skåne på deras hemsidor www.hsb.se och www.hsb.se/skane.