Parkeringen

AVARN - NY ENTREPRENÖR FÖR PARKERINGSÖVERVAKNING

Från och med 2022-11-01 kommer Avarn att överta ansvaret för parkeringsövervakning på Brf. Trollenäs parkeringsytor. I och med det behöver ni tyvärr återigen anmäla vilka två bilar ni ämnar parkera på området.

Detta kan ni göra på två sätt:

1. Mejla anmälan till: trollenas.parkering@gmail.com  Din anmälan måste innehålla följande: - Adress, Lägenhetsnummer samt Registreringsnummer (Max 2 stycken)

2. Fyll i talongen som ni har fått i brevlådan och lämna till vicevärdskontoret, Rönnebergavägen 17.

Skulle ni i framtiden behöva ändra vilken/vilka två bilar ni parkerar gör ni på samma sätt, antingen mejla till trollanas.parkering@gmail.com eller meddela vicevärdskontoret detta.
OBS! Det kan ta ca 2-3 dagar innan detta registreras, så var gärna ute i god tid för att slippa böter!

Ni som innehar en parkeringsplats med möjlighet till el-laddning kommer att få ett hyreskontrakt för er plats hemskickat. Kostnaden är oförändrad, men framöver är det HSB som hanterar aviseringen. För resterande månader 2022 kommer ni att få separata avier, sedan från och med januari 2023 kommer det på samma avi som månadsavgiften för er lägenhet. Tänk på att parkeringen är till för de boende på området och att det finns en gästparkering för de som är på besök.

Dessutom ska bilarna som parkeras på området vara i körbart skick - parkeringen är inte en förvaringsplats för renoveringsprojekt.