Stadgar

Nya stadgar

Föreningen har antagit nya stadgar vid två stycken stämmor. Dessa ska godkännas på bolagsverket och så fort det är klart kommer stadgarna att finnas här.