Kvartersombudets roll

Ett kvartersombud är länken mellan oss boende och föreningens styrelsen och ibland HSB. Till dessa kan du vända dig för att få information och hjälp i frågor som berör hela vårt bostadsområde men framförallt ditt egna kvarter, som t ex gemensamma verktyg, förråd, anläggningar etc..

För att se ditt kvartersombud måste du logga in på "MITT HSB"