Styrelsen

En bostadsrättsförening ägs gemensamt av sina medlemmar (tillika bostadsrättsinnehavaren). Det är medlemmarna som tillsätter styrelsen.

Varje bostadsrättshavare äger en andel i föreningen och har nyttjanderätt till en särskild lägenhet.

Varje år hålls en föreningsstämma där medlemmarna kan lämna förslag i motioner och påverka sitt boende. Varje medlem har en röst på stämman.

Stämman väljer också en styrelse som har förtroendet att sköta den ekonomiska och tekniska driften av föreningen. Det är personer som bor i föreningen och som tar uppdraget att vara med i skötseln av föreningen.

Styrelsen i Brf Ragnhildborg har styrelsemöten varje månad, förutom under juli-månad. Styrelsens medlemmar bemannar även föreningens expedition dit alla medlemmar är välkomna för att få svar på frågor m m.

Nuvarande styrelsen finner du i "MITT HSB" i dokumentet "Föreningens kontaktpersoner".