På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Historik

Här följer en förteckning över viktiga reparationer, ombyggnader och andra händelser under åren.
Uppdaterad i februari 2019.

2018

Hiss: byte av hiss i Sol 13

Vindarna: tilläggsisolering av vindarna

Botkyrka stadsnät: indragning av fiber till samtliga lägenheter

Garaget: inpasseringssystemet utbytt med nya brickor

Laddstation för elbilar: installation av 8 stycken ladduttag

Hjärtstartare: inköp av hjärtstartare

Fasaderna: tvättning av fasaderna som vetter mot norr

Belysning: byte av belysning i trapphusen och i hisshallarna

Grön underhållsplan: ny pergola med ny grill. Ny plantering utanför Sol 11

2017

Fönster: byte av samtliga fönster och balkongdörrar

Ventilation: obligatorisk ventilationskontroll utförd

Hissgropen Sol 13: reparation av hissgropen med installation av nät mot korrosion

35-årsfirande: kräftskiva anordnades i augusti för att fira föreningens 35-årsdag.

2016

Målning: trapphus och hisshallar målades

Taksäkerhet: utbyte av plattformar och säkerhetsanordningar

Avloppsledningar: Spolning av kökssticken

Gården: byte av slipers till kantsten, byte av bommen, ombyggnad av trappen på västra sidan av Sol 13

Lekplatsen: staketet ersattes med ett nytt. Lekborgen renoverades.

2015

Fönster: återstående fönster i huset Sol 15 renoverades.

Lilla grillplatsen: den nya grillplatsen utanför Sol 15 blev klar.

Belysning: belysning i resterande tvättstugor utbytta samt ny utebelysning monterades

2014

Ventilation: fläktaggregaten i alla husen utbytta och injustering av ventilationen i samtliga lägenheter.

Yttertak: utbyte av plåt till tätskiktsmatta gjordes i Sol 13, 15 och 17. Målning av resterande takplåt.

VVC-ledningar: samtliga horisontella ledningar för varmvattencirkulation byttes.

Värmesystemet: injustering av radiatorerna i samtliga lägenheter och allmänna utrymmen.

Fönster: återstående fönster i huset Sol 13 renoverades.

Entréer: entréerna i samtliga hus målades om.

Ordförande: Arne Miler blev ny ordförande i föreningen.

2013

Yttertak: utbyte av plåt till tätskiktsmatta gjordes i Sol 19 och Sol 11.

VVC-ledningar: samtliga vertikala ledningar för varmvattencirkulation byttes.

Värmesystemet: samtliga termostater på radiatorerna byttes ut.

Belysning: belysningen utbytt i två tvättstugor.

Systematiskt brandskyddsarbete: fortsatte under 2013 och bland annat delades en broschyr med brandskyddsplanen ut.

Föreningslokalen i Sol 11: lokalen renoverades grundligt.

2012

Fönster: återstående fönster i huset Sol 11 renoverades.

Balkongtak: nya infästningar av samtliga balkongtak på översta våningsplanet.

Balkonger: justering av fasadteglets anslutning mot balkongerna.

Systematiskt brandskyddsarbete: inleddes med bland annat märkning av branddörrar, uppsättning av brandsläckare, montering av utrymningsskyltar. En brandskyddsplan togs fram.

30-årsjubileum: föreningen firade med en fest på gården.

2011

Ny belysningsarmatur i entréer, på trapplan och i trapphusen i Sol 11, 13, 19.

Fönster i oskyddat söderläge har renoverats i Sol 11, 13, 19.

Köksavloppen säkrade och fuktvarnare installerad i alla lägenheterna.

Henry Karlsson blev ny ordförande i föreningen.

2010

Parkeringsdäcket renoverat.

Ny belysningsarmatur i entréer, på trapplan och i trapphusen i Sol 15, 17.

Fönster i oskyddat söderläge har renoverats i Sol 15, 17.

De sista av föreningens tvättmaskiner ersatta med nya maskiner.

2009

Injustering av ventilations och byte av spiskåpor i samtliga lägenheter.

Hissdörrar målade i samtliga husen.

Ny grillplats på gården.

En ny stam för värmeledningsrören installerades i Sol 13. Gjordes som ett pilotprojekt.

2008

Renovering av bastun samt upprustning av gymmet.

Gästlägenheten gjordes i ordning,

Spolning av avloppsstammarna.

2007

Ombyggnaden av badrummen blev klart.

Renovering av hissarna i Sol 13 och 15.

Cecilia Tilly blev ny ordförande i föreningen.

2006

Ombyggnad av badrummen började.

Renovering av hissarna i Sol 17 och 19.

2005

Utvändig målning av fönster. Sol 19

Belysningen i och på P-däcket byttes.

Reparation och målning av alla husgrunderna och av garaget utvändigt genomfördes.

Renovering av hissen i Sol 11.

Hygro-tork installerades i tvättstugan i Sol 11.

Extrastämma hölls i november 2005 där beslut togs att bygga om badrummen.

2004

Utvändig målning av fönster. Sol 15 och 17.

Samtliga ytterdörrar till soprum, cykelrum och förråd byttes ut (till dom med blå färg).

Injustering av all ventilation.

2003

Utvändig målning av fönster. Sol 11 och 13.

Entrépartier byttes i samtliga husen till de med blå färg.

Golven i soprummen målades i Sol 13, 15, 17 och 19.

Mangeln byttes i samtliga tvättstugorna.

2002

Föreningens 20-årsjubileum firades ute på gården den 28 augusti. Ca 140 personer deltog.

Sanering av legionella i varmvattenrören.

Lisbeth Saltin blev ny ordförande i föreningen.

2001

Målning av tvättstugorna i Sol 13, 17, 19.

Byte av låssystem i garaget till magnetbrickor.

Modernisering av fläktrummen i Sol 11, 13, 15, 17, med byte av styr och reglerutrustning.

2000

Garageportarna byttes ut.

Brandtrapporna i alla husen har målats om samt klotterskyddats.

Bredbandsnät har installerats i alla lägenheterna.

Nya torktumlare har införskaffats till tvättstugorna.

Modernisering av fläktrummet i Sol 19.

1999

Målning och byte av mattor på samtliga entréplan i Sol 11 och 15.

Byte av belysning på gården.

Mari Andersson blev ny ordförande i föreningen.

1998

Målning och byte av mattor på samtliga entréplan i Sol 13, 17 och 19.

Utbyte av tvättmaskiner Sol13, 15, 19

1997

Utbyte av värmeväxlare

1996

Justering av värmen

Bättringsmålat taken

1995

Ombyggnad av dagiset i Sol 19 till lägenheter.

1994

Målning av tak (utomhus).

Byte av hissmaskineriet Sol 17

1993

Entréerna i samtliga husen målades om

Erik Lundin blev ny ordförande i föreningen.

1992

P-däcket renoverades och beräknades hålla i 20 år. Eftersom P-däcket renoverades 2010 så stämde det ganska bra!

1991

Björn Berglund blev ny ordförande i föreningen.

1990

Per Normelli blev ny ordförande i föreningen.

1989

Inget speciellt att notera.

1988

Eva Johansson blev ny ordförande i föreningen.

1987

inga uppgifter

1986

Ombyggnad av ventilationen i samtliga hus gjordes kostnadsfritt av byggföretaget Diös, därför att ventilationen var undermålig från början.

Bertil Svegreus blev ny ordförande i föreningen.

1985

Inget speciellt att notera.

1984

Bengt Kotka blev ny ordförande i föreningen.

1983

Kent Jacobsson utsedd av HSB var ordförande

1982

Inflyttning i alla husen.

Kent Jacobsson utsedd av HSB var ordförande.