Två nya gästparkeringsplatser

19 december 2023 Föreningen har utökat antalet gästparkeringsplatser med två stycken. Dessa finns i carporten vid Månstorpsvägen 14. Man betalar på samma sätt som vid de övriga gästparkeringarna vid Månstorpsvägen 20.