Om Konvaljen

Föreningen grundades 1959. Föreningens byggnader uppfördes 1959‐1961 och omfattar Tullingebergsvägen 3‐11 och 14‐18 samt Månstorpsvägen 2‐18 och 20‐30. I dessa byggnader finns inte mindre än 269 lägenheter och medlemsantalet brukar därmed vara mellan 300‐350.
Adress: 
HSB Brf Konvaljen 
Box 1084
141 22 Huddinge
Fakturaadress:
Brf Konvaljen
45-2003-000
Box 1020
791 10 Falun
                                             
Faktura med ovanstående adress kan även mejlas till: faktura.sodertorn@hsb.se
Brevlåda:
Månstorpsvägen 14
Bottenplan

Organisationsnummer: 
712800-0671
Se även anslag i trapphusen.