Kontakter

Under denna rubrik finns alla nödvändiga kontakter för boende. Alla kontaktuppgifter finns anslagna även i trapphusen. Information om föreningens adress, stadgar, m.m. hittar du här.

 

HSB Brf Konvaljens föreningsfunktionärer från årsstämman 2023

Styrelsen

Roll                                                           Namn

Ordförande                                               Marita Mikkola                   

Vice ordförande                                        Annica Johansson             

Sekreterare                                               Carina Eklund                    

Ledamot                                                    Tina Högberg

Ledamot                                                    Jenny Langseth                 

Ledamot                                                    Johan Bortas Carlen         

Ledamot                                                    Fredrik Pettersson             

Ledamot utsedd av HSB                          Maria Thöyrä

 

Telefon: 073- 838 48 06     Mejl: styrelsen@konvaljen.nu                      Hemsida: www.konvaljen.nu

 

 

Intern revisor:                                         Olle Andersson                  

 

Fritidskommittén                                    Marita Mikkola                     

                                                                  Jenny Langseth                 

                                                                  Marjatta Batshon                 

Mejladress: fritid@konvaljen.nu

Facebook: BRF konvaljen i Tullinge

 

Valberedningen

Ordförande                                                                     Timo Lehti                          

Ledamot                                                                         Alexandra Kapsalis       

Mejladress: valberedningen@konvaljen.nu

                                           

Övernattningslägenhet

Ligger i källargången mellan Månstorpsvägen 8 - 10. Kostar 250 kr/ dygn

Kontaktperson:                                                               Ahmed Sweid              072- 017 47 51

                     

Föreningslokal Café 4:an

Ligger i bottenplan Månstorpsvägen 4. Kostar 250 kr/tillfälle

Kontaktperson:                                                               Ahmed Sweid              072- 017 47 51

 

Snickerilokalen

Ligger i bottenplan Månstorpsvägen 4. Lånas utan kostnad.

Kontaktperson:                                                               Per Eriksson                070-792 22 68

 

Pingisrum

Ligger i bottenplan Månstorpsvägen 30, ingång utifrån gaveln. Lånas utan kostnad.

Bokningskalender finns på Månstorpsvägen 14

Kontaktpersoner:                                                           Lasse                           073-977 54 37

                                                                                       Tore                             073-352 33 75

                                                                                      Janne                           070-294 13 61

                                                                    

 

Bastu:

Ligger i bottenplan Månstorpsvägen 30, ingång utifrån gaveln. Lånas utan kostnad.

Bokningskalender finns innanför entrén

Behörighet behövs för att komma in - beställs hos HSD, se mer info på hemsida