Var med och påverka!

Nu är det snart dags för årets stämma och då kan du själv vara med och påverka vad styrelsen skall arbeta med under det kommande året. Detta gör du genom att lämna in en motion till styrelsen, senast den 31 mars.

För att en motion skall unna behandlas så måste den lämnas in skriftligen och dessutom uppfylla vissa krav.

  1. Beskrivning och förslag: Motionen måste innehålla en beskrivning av vad som avses och ett förslag till konkret lösning eller åtgärd.
  2. Namn och adress: Motionen måste vara undertecknad med namn och adress samt daterad.

OBS! Anonyma motioner behandlas ej.