Parkering

Varje lägenhet har möjlighet att hyra en parkeringsplats. Om en lägenhetsinnehavare inte är i behov av parkering hyrs den ut till övriga boende enligt ett kösystem.

Brf Östergården har totalt 37 parkeringsplatser. Av dessa hyrs 35 platser ut till boende, 2 platser är till för gästparkeringar varav 1 är reserverad som handikapp. 16 platser är utrustade med HALO ladd stolpe.

Bifogat ser ni uppdaterade parkeringsregler från den 25 oktober 2022. Vid frågor kring detta, vänligen kontakta ansvarig för parkering i styrelsen.