Bostadsrättsföreningen Slätten i Tullinge

Organisationsnummer 712800-0622
Brf Slätten är en äkta bostadsrättsförening 
(privat bostadsföretag enligt skatteverket).
Föreningen äger fastigheterna Björkliden 1-2 samt Nyängen 6-7 i Botkyrka kommun.
Föreningen äger marken.
Fastigheternas byggnadsår är 1967-1972.
Antalet bostadsrättslägenheter i föreningen är 253. Inga hyresrätter.

Gemensamma utrymmen:

Tvättstugor i varje hus som bokas i bokningssystemet.
På Nyängsvägen finns det en tvättstuga i varje hus och på Nibblevägen två tvättstugor i varje hus.
Bastu på Nibblevägen 6 som bokas i bokningssystemet. OBS är för närvarande stängd p.g.a. vattenskada.
Föreningslokal för 60 personer med kök för uppvärmning på Nyängsvägen 37 som bokas i bokningssystemet. 
Gästrum med fyra sängplatser, pentry, dusch och toalett på Nyängsvägen 37 som bokas i bokningssystemet.
Cykel- barnvagnsförråd i varje port samt ett bakom vardera hus på Nibblevägen.
Lekplats, bollplan och grillplats på Nyängsvägen 23-31. 
Grillplats och boulebana ovanför Nibblevägen 10 samt en grillplats mellan husen på Nibblevägen.


Föreningen har:
141 bilplatser utomhus med el att hyra, 312kr/månad, separat kö. Motorvärmarnyckel beställs hos Bredablick.
3 bilplatser utomhus utan el att hyra, 208kr/månad, separat kö.
2 bilplatser med laddstolpe utomhus för elbil att hyra, 468kr/månad och elkostnad tillkommer, separat kö.
4 motorcykelplatser inomhus att hyra, 312kr/månad, separat kö.
2 handikapparkeringar för gäster med handikapptillstånd, p-skiva gäller.
4 avgiftsbelagda gästparkeringar.
Allabrf administrerar våra parkeringsplatser och kön till dessa.
För frågor från Boende använd boende@allabrf.se
För frågor från Mäklare använd
maklarsupport@allabrf.se
eller 08-684 422 22

I månadsavgiften ingår:

Värme, Vatten, Kabel-TV och Bredband. 

Kabelteve från Tele2, TV Bas HD, där varje lägenhet har ett uttag i väggen (märkt "TV").
Bredband 500/500 från Telenor med ett 
centralt placerat RJ 45 uttag för router i varje lägenhet. Routern ingår och beställs från Telenor.

OBS! En del boende valde bort detta gratiserbjudande för uttaget från Telenor som nu kostar pengar. Kontrollera därför noga att uttaget finns i lägenheten annars tillkommer en kostnad för installation av detta på ca 3 000-5 000kr! 
Vid utflyttning måste Telenorabonnemanget sägas upp!

Källarförråd ingår till alla lägenheter på Nyängsvägen.
Källarförråd ingår till lägenheterna på markplan på Nibblevägen. 
Övriga boende på Nibblevägen har sina förråd inne i lägenheten. 
Det finns även några få förråd att hyra till extra kostnad i föreningen.

Utöver månadsavgiften tillkommer hushållsel, hemförsäkring och bostadsrättstilläggsförsäkring.
OBS! Kom ihåg att välja elavtal hos något elbolag!

Medlemskap
Inför överlåtelse ska mäklaren kontakta Allabrf  maklarsupport@allabrf.se 

Överlåtelseavgift debiteras köparen.
Pantförskrivningar betalas av köparen.
Vid frågor om att bli medlem i bostadsrättsföreningen så kontaktar du föreningens ekonomiska förvaltare Allabrf.

Brf Slätten är medlem i HSB. Detta innebär att även alla boende som köper en bostadsrätt i brf Slätten blir medlemmar i HSB efter anmälan.
Som ny boende besöker du 
https://blimedlem.hsb.se/index.html blir medlem och betalar för ett års medlemskap. Därefter betalas avgiften av föreningen.

Vid frågor om HSB-medlemskapet kontaktar du HSB:s kundservice.
08-608 68 00 eller info.sodertorn@hsb.se

 

Ägande
Föreningen godkänner delat ägande, där en eller flera inte kommer bosätta sig i lägenheten. 
Ex. föräldrar som är med och finansierar son/dotters lägenhetsköp med minst 10 %.
Juridisk person godkänns inte.

Andrahandsuthyrning är tillåtet i sex månader efter Allabrfs godkännande.

Nycklar
Lägenhetsnycklarna passar INTE till porten. Porten kan endast öppnas med passerbrickan.
Nya medlemmar har rätt till tre passerbrickor. För ytterligare brickor debiteras 200kr.
Porten har ingen kod. Man kan öppna den för gäster med sin egen mobil om man registrerar sitt telefonnummer hos vår fastighetsskötare 
010-177 59 00.


Ekonomisk förvaltning sköts av Allabrf 
Teknisk förvaltning samt mark- och trädgårdstjänster sköts av Bredablick.


Fjärrvärme                Södertörns Fjärrvärme AB

Vatten                       Botkyrka kommun
El                              Vattenfall
Sophantering            SRV Återvinning
Trappstädning           Anne Blom Städ & Service
Denckert AB             Porttelefoni och informationstavlor
Folksam                    Fastighetsförsäkringar
Bredablickgruppen    Snöröjning
Tele2                         Kabel TV
Telenor                      Bredband

Underhåll

Energideklaration 2020.
Radonmätning 2019-2020.
Fyra nya tvättmaskiner 2019.
OVK – obligatorisk ventilationskontroll 2019.
Renovering och upprustning av fritidslokal och gästrum 2019.
Installation av nytt bokningssystem för tvättstugor och lokaler 2019.
Upprustning av undercentral 2019.
Stambyte är inte gjort men stammarna är spolade och filmade 2018. 
Takfläktarna är bytta 2018.
Fjärrvärmecentralen renoverades 2017.

Fönstren byttes 2016.
Ny bilparkering 2016.
Nytt inpasseringssystem 2016.

Nya hissar och målning av entréer Nibblevägen 4-10 2013.
Fasad- och balkongrenovering 2007-2008.
Yttertaken är ombyggda 2007-2008.

Elstammarna är inte bytta. Elen som är indragen i lägenheterna är 1-fas.
Värmesystemet är inte bytt.

Inom några år kommer stambyte att bli aktuellt eftersom fastigheterna är omkring 50 år gamla.


Övrigt
2022 höjs avgifterna med 2%.


Godkända fläktar i lägenheter är kolfilterfläkt med elmotor eller alliansfläkt utan motor kopplad till ventilationen. Föreningen har s.k. självdrag och fläktmotorerna sitter på taket. Kontakta fastighetsförvaltaren för information. 

Bygglov för balkonginglasning finns inte utan behöver sökas hos kommunen av medlemmarna själva. Kontakta fastighetsförvaltaren för information. 

Styrelsen påtar sig inte något ansvar för uppgifternas riktighet i sig, utan intygar endast att lämnade uppgifter överensstämmer med tillgängliga handlingar.