Stambyte

HSB Brf Slätten hade den 24 maj 2023 sin ordinarie föreningsstämma. Där togs ett enhälligt beslut bland samtliga deltagare att ett stambyte med badrumsrenovering skall utföras.
HSB Södertörn startar just nu projekteringen av stambytet. De kommer ta fram material och handlingar för upphandling av stambytet och under hösten 2023 gå ut på förfrågan till flertal entreprenörer.
HSB kommer att dela ut samtyckesblanketter för stambytet som samtliga medlemmar behöver läsa och signera för godkännande, blanketterna lämnas in i brevinkastet på föreningslokalen eller signeras digitalt. De finns även att ladda ned här under.
Planerad start i dagsläget är; första kvartalet 2024. Närmare tidsplan kommer vi gå ut med så snart föreningen beslutat entreprenör.

2022-11-24
Styrelsen har i samråd med Bredablick förvaltning tagit ett inriktningsbeslut att påbörja stambyte i vår förening som HSB projektledning har fått förtroende att leda. Fastigheterna är mer än 50 år gamla och har uppnått sin tekniska livslängd gällande rör och badrum. HSB kommer påbörja projekteringen som tar ca 1-2 år innan entreprenaden påbörjas. Vi kommer få ett informationsdokument samt kallelse till informationsmöte där HSB förklarar hur stambytet tekniskt och boendesocialt går till.