Stambyte

2022-11-24
Styrelsen har i samråd med Bredablick förvaltning tagit ett inriktningsbeslut att påbörja stambyte i vår förening som HSB projektledning har fått förtroende att leda.

Fastigheterna är mer än 50 år gamla och har uppnått sin tekniska livslängd gällande rör och badrum.
HSB kommer påbörja projekteringen som tar ca 1-2 år innan entreprenaden påbörjas.
Vi kommer få ett informationsdokument samt kallelse till informationsmöte där HSB förklarar hur stambytet tekniskt och boendesocialt går till.

Om ni har frågor angående stambytet kan ni kontakta:

Stefan Jacobsson Projektledare HSB Södertörn      stambyte.slatten@hsb.se

Frida Waage Projektledare HSB Södertörn     stambyte.slatten@hsb.se