Motioner till stämman

Enligt bostadsrättsföreningens mönsterstadgar, §15, skall medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast den 31 mars

Motioner till stämman lämnas senast den 31 mars varje år. Använd gärna formuläret genom att ladda ner filen längst ner i sidan.

För att motionen ska kunna behandlas måste den dessutom innehålla följande:

1. Beskrivning och förslag
En motion måste innehålla en beskrivning på vad som avses och ett direkt förslag till konkret lösning eller åtgärd.

2. Namn och adress
En motion lämnas skriftligen till föreningsexpeditionen eller till anvisad person i styrelsen. Motionen måste vara undertecknad med namn och adress samt daterad.

Anonyma motioner behandlas ej.