Skötsel och underhåll

Vår förening förvaltas av HSB. Vår förvaltare heter Maria Forsberg.

En hel del av de förslag om föreningens skötsel och underhåll kommer från medlemmarna. Efter diskussion med förvaltare från HSB beslutar styrelsen om vilka underhållsåtgärdar som behövs.

Har du en felanmälan kan du göra det som vanligt via HSB-Södertörn. Aktuella kontaktuppgifter finns på anslagstavla innanför varje port.