Andra beslut om stadgeändring

15 december 2021 Ett andra beslut om stadgeändring för andelstal och avgift gällande nya balkonger togs vid den extra föreningsstämman 14 december. Efter mötet informerade Pär Eismar om läget kring bygglovet för balkongerna som kommer att avgöras i byggnadsnämnden 21 december.

Pär informerade även om att justeringar fortfarande görs av Elbyrån för att värmen ska fungera hos alla, och vidare att spolning av avloppen i husen 12, 14 och 16 kommer att genomföras i februari.
Efter informationen serverades kaffe och lussebulle samt glögg med pepparkakor.