Försäkring bostadsrättstillägg

brf Lansen har en kollektiv försäkring för bostadsrättstillägget som f.n. ingår i månadskostnaden. Det gäller även föräkringen för skadedjur genom Nomor. Du behöver alltså själv bara ha den vanliga hemförsäkring (utan bostadsrättstillägg)

Enklaste sättet vid skada är att kontakta HSB som administrerar ALLA dessa skadeärenden. Telnr 010-303 23 00. 

eller nedanstående:

Kontaktinformation: Folksam HSB-Skadeavd. Tel 08-772 68 70 (Fastigheten) eller 0771-950950 (Övriga skador)

Online: https://www.soderbergpartners.se/hsbbrf   

Välj: "Anmäl skada"

Skadeavdelningen: 09.00-17.00 mån-fre, på tel.nr 08-41063700. Direktkoppling till skadejour efter kontorstid.

Skadedjur Nomor tel 0771-122 300. Webbanmälan: https://nomor.se/skadeanmalan

Mail: order@nomor.se

Uppge försäkringsnummer 416187

Försäkringstagare: HSB Brf Lansen i Gävle